Het Oegstgeester college gaf dinsdagmorgen een toelichting op de conceptbegroting die aan de gemeenteraad is gestuurd. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente Oegstgeest laat schulden flink oplopen

Om alle noodzakelijke investeringen te kunnen doen gaat de gemeente Oegstgeest de komende jaren flink meer uitgeven. Dat maakt de gemeente bekend tijdens de programmabegroting 2023-2026.

Omdat Oegstgeest dat geld niet op de plank heeft liggen, gaat de onroerend zaakbelasting (ozb) in het dorp met vijftien procent omhoog en leent de gemeente bovendien forse bedragen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan met name bruggen en wegen. Ook de nieuwe Leo Kannerschool drukte behoorlijk op de gemeentefinanciën. In totaal trekt de gemeente de knip de komende jaren voor zo’n twintig miljoen euro. “En dat is echt een groot bedrag voor ons”, zei wethouder Dick de Groot van financiën vanmorgen in een toelichting op de stukken.

Door de extra leningen stijgt de schuldquote van de gemeente Oegstgeest de komende jaren van 88,2 procent in 2023 tot ruim 156 procent in 2026. Dat is fors hoger dan de signaalwaarde van 130 procent. Een schuldquote boven dat percentage wordt als risicovol gezien. Toch vindt De Groot de extra leningen aanvaardbaar. “Onze exploitatie is positief en het weerstandsvermogen, dat is het potje waarmee de gemeente tegenvallers kan opvangen, is hoog genoeg.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Dick de Groot (Hart voor Oegstgeest, financiën).

Poepen
De komende weken wordt de begroting in de verschillende raadscommissies besproken. Dan komen ook alle verschillende onderdelen waar de begroting over gaat aan de orde en kan de raad nog wijzigingen aanbrengen. Zaken die daarbij zeker aan de orde komen zijn sociale woningbouw, aandacht voor inwoners met een laag inkomen, de energietransitie en handhaving op overlast rond de Klinkenbergerplas. “Daar wordt teveel gepoept zonder zakje”, zegt burgemeester Jaensch die er veel klachten over ontvangt. Net als over hondenuitlaatdiensten.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×