(Foto: Chris de Waard).

Leidse raad verdeelt 2,4 miljoen euro

De Leidse gemeenteraad heeft donderdag bij het vaststellen van de gemeentebegroting ook een voorstel aangenomen waarin een serie wensen van de oppositiepartijen van dekking werd voorzien.

Voor de begrotingsbehandeling had het college een bedrag van drie miljoen euro geoormerkt als ‘vrij besteedbare ruimte’. Oppositiepartijen konden tot dat bedrag voorstellen indienen, waarvoor het geld dan dus al is geregeld. Het verzamelvoorstel werd ingediend en aangenomen door alle tien de fracties die in de Leidse raad zijn vertegenwoordigd. In totaal wordt er op die manier 2,4 miljoen euro verdeeld over 20 verschillende voorstellen.

Ashley North is blij met de brede steun vanuit de raad voor zijn eerste begroting als wethouder van financiën.

GroenLinks-fractievoorzitter Rembrandt Rowaan nam als leider van de grootste coalitiepartij contact op met de voorman van de grootste oppositiepartij. Dat is Maarten de Crom van de VVD. Samen namen ze het initiatief voor het verzamelamendement waarbij geld werd toegewezen aan twintig voorstellen waarbij alle partijen een deel van hun wensen in vervulling zagen gaan.

Verslaggever Roeland van Wely sprak met Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren die voor het eerst voor de Leidse gemeentebegroting stemde en met oppositieleider Maarten de Crom wiens fractie onvoldoende aanknopingspunten zag en dus tegen stemde.

Energiekosten
Van het geld gaat 650.000 euro naar een actieplan om de Leidse economie te versterken. Om Leidse verenigingen met eigen pand te compenseren voor de gestegen energiekosten wordt  200.000 euro uitgetrokken. Eenzelfde bedrag gaat naar  lokale omroep Sleutelstad die het extra geld gebruikt om de nieuwsvoorziening de komende twee jaar op peil te houden.

Beweegtuin
Verder steekt de politiek 158.000 euro extra in de bestrijding van ondermijning. Een mobiel duurzaamheidspunt als aanvulling op initiatieven als energiecoaches mag 150.000 euro kosten en 125.000 euro gaat naar de aanleg van een beweegtuin voor ouderen. Die zou in de buurt moeten komen van bestaande verzorgingshuizen en ouderenwoningen. Doel is ouderen zo gezond mogelijk te houden. Voor het vergroenen van winkelstraten wordt een ton uitgetrokken. Eenzelfde bedrag wordt toegevoegd aan het maatwerkbudget voor ondersteuning van minima.

Trekvaartplein
Bedragen onder een ton komen beschikbaar voor de continuering van het tegengaan van overlast door jongeren in de Stevenshof (80.000 euro), een tegemoetkoming in de kosten van de dierenarts voor minima (75.000), speeltoestellen voor het  Trekvaartplein (65.000), een medewerker die moet voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden (40.000), de samenwerking ‘Student en Stad’ (60.000) en 50.000 euro is voor het vergroenen van vluchtheuvels en middenbermen op het Levendaal.

Dierenambulance
Bestrijding van menstruatiearmoede wordt tegengegaan door  30.000 extra in het Armoedefonds te stoppen. De Voedselbank Leiden e.o. krijgt 12.500 en een identiek bedrag gaar naar de Stichting Urgente Noden. De dierenambulance krijgt eenmalig 12.460 euro extra en ook de uitbreiding van Groentepark Bontekoe in de Zeeheldenbuurt wordt van financiering voorzien: 22.240 euro. Voor een onderzoek naar een meldpunt voor seksueel overschrijdend gedrag trekt de raad 10.000 euro uit. Doel is meer data te verzamelen en ook het vergroten van de aangiftebereidheid.

Uiteindelijk stemde de PvdD voor het eerst voor de begroting. De VVD was samen met de Partij Sleutelstad tegen.

Naast de 20 inhoudelijke voorstellen trekt de gemeenteraad ook 250.000 uit om de kosten te dekken die de gemeente moet maken voor alle aangenomen wijzigingsvoorstellen op de begroting. Het gaat daarbij met name om gevraagde onderzoeken die uitgevoerd moeten worden en waar nog geen dekking voor is.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×