Een sleutelbuis. (Foto: Rik Visser)

Brandweer stopt na 30 jaar met sleutelbuis

Veiligheidsregio Hollands Midden stopt met de zogenaamde sleutelbuizen. Met dit brandweertoegangssysteem kan de brandweer makkelijk binnenkomen zonder een deur of raamt te forceren. De nadelen van dit systeem wegen echter niet meer op tegen de voordelen.

In een sleutelbuis kan een sleutel voor een deur of raam worden achter gelaten. De brandweer heeft een moedersleutel waarmee alle sleutelbuizen open gaan. Het advies om met de sleutelbuizen te stoppen, is drie jaar geleden al door de Nederlandse Brandweer gegeven. Redenen die worden genoemd zijn onder meer dat sleutelbuizen niet meer open gaan door gebrek aan onderhoud of dat verkeerde sleutels in de sleutelbuizen worden gelegd of zelfs leeg zijn. Ook wordt de dure beveiliging genoemd en zelfs diefstal van de moedersleutel bij de brandweer.

Het moment van beëindiging is per gemeente verschillend. Er is onder meer rekening gehouden met de vervanging van blusvoertuigen zodat in de nieuwe blusvoertuigen van de brandweer geen sleutelkluis meer is aangebracht. In de Leidse Regio is de uitfasering voor Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp op 30 november. Leiden volgt eind juni 2023.

Gevolgen
Voor gebouwen met een openbaar meldsysteem is er een verplichting om een alternatief aan te brengen, zij hebben informatie ontvangen over de mogelijkheden. Voor gebouwen met een sprinklerinstallatie die doormelden noemt de veiligheidsregio het zeer wenselijk om een alternatief te verzorgen. Zodat ook bij hen de brandweer binnen kan komen zonder braakschade. Ook zij worden geïnformeerd.

Overige gebouwen
Het systeem was ooit alleen bedoeld voor gebouwen die met een brandmeldinstallatie rechtstreeks via het Openbaar Meld Systeem naar de brandweer doormelden. Maar in de loop der jaren is het systeem ook vrijwillig geplaatst bij onder meer bouwwerken, poorten, slagbomen en hekken.

Voor deze objecten wordt het sleutelbuissysteem beëindigd, zonder alternatief. De veiligheidsregio geeft aan dat de brandweer daar wel op een andere manier binnen komt.

 

112 Sleutelstad Leiden Leiderdorp Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×