Het Wernink-terrein wordt een dichtbebouwde woonwijk. (Foto: Chris de Waard)

Nieuwe woonwijk op Wernink-terrein krijgt 650 woningen

De plannen voor de nieuwe autoluwe woonwijk die vanaf eind volgend jaar moet verrijzen op het terrein van de voormalige betoncentrale Wernink zijn klaar. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd.

In het gebied tussen het treinspoor en het water van de Rijn moeten 643 woningen verrijzen in appartementengebouwen tot vijftig meter hoog. “Met hoogte-accenten tot zeventig meter”, zegt bouwwethouder Julius Terpstra. Dat betekent in praktijk dat sommige flats die hoogte krijgen.

Parkeren voor bewoners gaat ondergronds onder de woongebouwen plaatsvinden. Voor bezoekers komt er een parkeergebouw met 215 plekken aan het begin van het Wernink-terrein, aan het einde van de Amphoraweg. Langs het water komt een openbare kade met horeca, een hotel en ruimte voor watersport. Het is de bedoeling dat roeivereniging Die Leythe erheen verhuist.

Tunnel
Om het gebied te ontsluiten komt er een nieuwe tunnel onder het spoor tussen het Wernink-terrein en de Hoge Mors. De tunnel komt uit op de Amethistkade. Langs het spoor wordt een fietspad aangelegd met een fietsbrug die over de Doctor Lelylaan naar de Morsweg loopt. Auto’s die via de Amphoraweg naar de parkeergarage rijden doen dat achter de bestaande bedrijven langs.

Water
Van de woningen bestaat dertig procent uit sociale huur en twintig procent uit betaalbare woningen. Tien procent betaalbare koop en tien procent betaalbare huur. Ook komt er 8.500 m2 voor buurtgebonden voorzieningen, creatieve bedrijvigheid, sport- en maatschappelijke voorzieningen en een gemakswinkel. Tussen de woonblokken komt volgens Terpstra veel ruimte voor groen. “Dat wordt een aantrekkelijke groene verblijfsruimte met een centraal plein, levendige plinten en mogelijkheden voor watergebonden sport en spel in de buitenruimte en op het water.”

Kalkovens
De silo die langs het water staat, blijft behouden en wordt in de plannen geïntegreerd. Op verzoek van de Historische Vereniging Oud Leiden wordt ook gekeken hoe de oude kalkovens in de wijk terug kunnen komen. Niet door ze te herbouwen, maar wel door ze op een of andere manier te verbeelden.

Rijkssubsidie
Leiden krijgt voor de ontwikkeling van huizen op het Wernink-terrein een Rijkssubsidie van drie miljoen euro. Dat geldt is bedoeld om de woningbouw te versnellen. Juist daarom zijn er strakke termijnen aan de subsidie verbonden, waarbinnen de bouw moet starten. Dat redt Leiden net niet doordat er nieuwe stikstofberekeningen gemaakt moesten worden, maar wethouder Terpstra heeft er vertrouwen in dat de termijn in dit geval met een jaar wordt verlengd. De bouw moet dan uiterlijk in september 2024 beginnen.

Leiden Maatschappij Werninkterrein


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×