Het project Watergeuskade tussen de Trekvliet en de Zoeterwoudseweg. (Impressie: FSD)

Na jaren groen licht in zicht voor bestemmingsplan Watergeuskade

Het plan om tussen de Zoeterwoudseweg en het water van de Trekvliet 350 woningen, 7.000 vierkante meter bedrijfsruimte en 144 parkeerplekken in een ondergrondse garage te realiseren, lijkt na jaren van discussie nu op goedkeuring van een meerderheid van de Leidse gemeenteraad te kunnen rekenen. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een extra vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling waar het plan Watergeuskade van ontwikkelaar FSD werd besproken.

Na een discussie van enkele uren waren alle argumenten en wensen van de raad met wethouder Terpstra wel uitgewisseld en werd duidelijk dat veel echt wel vastligt. “De ruimte voor wijzigingen is inderdaad erg beperkt”, zei de bouwwethouder na afloop van de vergadering tegen Sleutelstad.

Twee punten waar lang over werd gesproken waren de exacte plek van de bouwblokken en een plek voor Columbus Watersport. De verhuurder van elektrische sloepen ligt nu aan een private kade en maakt gebruik van een tijdelijke vergunning. Na oplevering van het project is de kade openbaar gebied waar volgens het Leidse college geen plek meer is voor de sloepverhuurder. “Het kan niet volgens uw eigen ligplaatsenplan voor bedrijfsvaartuigen”, hield Terpstra de raadsleden voor. “Nou, en dan hoor ik een kans”, zegt D66-raadslid Antje Jordan vrolijk. “Dan gaan we dat plan aanpassen.” Bang voor precedentwerking is ze niet. “Als we een precedent scheppen door een onrechtvaardige situatie op te lossen dan doe ik dat graag.”

Een partij die doorgaand kritisch is bij nieuwbouwprojecten is nu ook best enthousiast. “Er komt vierduizend vierkante meter groen bij en uit ecologisch onderzoek bleek dat er nauwelijks bijzonder flora of fauna in het gebied aanwezig is”, zegt fractievoorzitter Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren. “Meestal gaan bouwplannen ten koste van de natuur, maar hier gaat het alleen ten koste van asfalt, dus dat is prima.”

Ook Terpstra is blij dat er nu eindelijk zicht is op realisatie van het bouwplan. “We werken hier al sinds 2019 aan en de woningen zijn keihard nodig. Bovendien heb ik nooit eerder een bouwplan gezien waarbij zoveel groen werd toegevoegd.” Dat groen komt vooral langs het water. Als de bestaande gebouwen zijn gesloopt, wordt de nieuwbouw verder van de kade gerealiseerd. Daardoor ontstaat een openbaar toegankelijke promenade langs het water.

Een pleidooi van verschillende partijen en ook van omwonenden om de bouwblokken dichter op het water te zetten kan volgens Terpstra niet. Het zou ten koste gaan van het wandelpad, maar belangrijker is de geldende milieucontouren van het bedrijventerrein Rooseveltstraat-Oost. De bedrijven aan de overkant van het water zouden in hun activiteiten worden belemmerd en ook eventuele uitbreiding zou geblokkeerd worden. Nu speelt dat geen rol omdat aan weerszijden van het water alleen bedrijven zitten, maar als er straks gewoond wordt, zijn de milieueisen ineens een stuk strenger.

Wanneer er daadwerkelijk sloop- en bouwactiviteiten te zien zijn langs de Zoeterwoudseweg, is nog niet helemaal duidelijk. “Dit is wel een proces van jaren”, voorspelt Terpstra. De bestaande bebouwing moet worden gesloopt en de grond moet dan nog bouwrijp gemaakt worden. Ook valt niet uit te sluiten dat er bezwaarprocedures van omwonenden doorlopen moeten worden.”

Leiden Politiek Watergeuskade


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×