Jos Kriek probeert de zaal te overtuigen van de voordelen van zijn plannen met het AB-huis. (Foto's: Chris de Waard)

Eind dit jaar duidelijkheid over toekomst Ambachts- en Baljuwhuis in Voorschoten

Enkele tientallen Voorschotenaren kwamen maandag voor een participatieavond over de toekomst van het Ambachts- en Baluwhuis naar het gebouw aan de Voorstraat. Dit keer werd de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Voorschoten zelf.

De gemeente is eigenaar van de panden en besloot eerder al om ze niet meer te willen verkopen. Dat besluit viel na een mislukt verkooptraject dat op het laatste moment werd afgeblazen en waarvoor de gemeente 350.000 euro schadevergoeding heeft moeten betalen aan de beoogde koper Boris Bayer uit Wassenaar. Het college van B & W is nu bezig met een toekomstvisie voor het pand en hoopt nog voor het eind van het jaar een voorstel naar de gemeenteraad te sturen. De raad bepaalde in februari vorig jaar al dat de inwoners actief betrokken moeten worden bij de toekomst van de panden. Met name voor wat betreft de maatschappelijke invulling van het Ambachtshuis.

De invulling moet matchen met het commerciële gebruik van de panden. Daar wil de zittende huurder, ondernemer Jos Kriek, al jaren een boutique hotel beginnen. Kriek heeft in het pand het nu gesloten restaurant Floris V waar hij een nieuwe invulling aan wil geven. Ook wil hij graag een kroeg toevoegen waarmee hij zich vooral op recepties gaat richten.

Op het Ambachtshuis uit 1912 rust een legaat dat bepaalt dat het ‘steeds ter nutte der ingezetenen, zoveel maar enigszins mogelijk is, beschikbaar wordt gesteld, zonder onderscheid van richting zoo als de erflater steeds gedurende zijn leven getracht heeft het ten nutte der ingezetenen van Voorschoten te doen strekken.’

Minder
“De gemeente wil het contract met de huurder respecteren”, trapte wethouder Paul de Bruijn de avond af. “Maar ook recht doen aan het legaat.” In het verleden maakte onder meer de Voorschotense Kunstkring gebruik van een ruimte in het pand en dat past daar bijvoorbeeld goed bij. “Maar het valt niet mee om clubjes te vinden die hier willen komen vergaderen of activiteiten willen organiseren”, hield huurder Jos Kriek de aanwezigen voor. “Het werden er in de loop der tijd eigenlijk alleen maar minder.”

Wethouder Paul de Bruijn hoopt nog dit jaar zijn toekomstvisie voor het Ambachts- en Baljuwhuis naar de raad te sturen.

Beheerstichting
In de meest recente plannen voor het AB-huis zoals het in de volksmond heet, wordt gedacht aan een constructie waarbij de grote zaal op de eerste etage van het Ambachtshuis uit het contract dat de gemeente met Kriek heeft, wordt gehaald. Het gebruik van de zaal zou dan ondergebracht kunnen worden bij een aparte beheerstichting die voor de maatschappelijke invulling gaat zorgen. Dat zien zowel de gemeente als huurder Kriek wel zitten. Die laatste gaat dan minder huur betalen, waardoor de exploitatie van de rest van het AB-huis eenvoudiger wordt.

24/7
Kriek gaat in de toekomst dus vrijwel zeker niet meer over de maatschappelijke invulling van het pand. “Maar mijn plan heeft ook daar wel een positieve invloed op. Vroeger waren we vijf dagen per week open en konden allerlei clubjes dus ook alleen dan in het pand terecht. Het hotel is er straks 24/7, dus dan kan ook de zaal elke dag worden gebruikt voor de maatschappelijke functie.

Huurder Jos Kriek wil vooral vooruit kijken en zo snel mogelijk uitvoering gaan geven aan zijn plannen om in het AB-huis een boutique hotel te vestigen.

Herhaling
De constructie waarbij de zaal wordt losgekoppeld van de bestaande overeenkomst was een van de weinige nieuwe ideeën van de participatieavond. Veel aanwezigen vonden het dan ook  vooral een herhaling van zetten nadat in mei ook al een brainstormavond was georganiseerd door Sleutelstad, de Voorschotense Krant en Omroep West. Plannen als het vestigen van een museum in een deel van het pand of het houden van de commissie- en raadsvergaderingen van de gemeenteraad. Net zoals in de jaren 80.

Boutique hotel
Voor de commerciële invulling van het Ambachts- en Baljuwhuis liggen de plannen al jaren klaar. Jos Kriek, de huidige huurder, wilde het pand ooit kopen en er een boutique hotel van maken. Hoewel verkoop van het pand na veel discussie en procedures, en na verkiezingen niet te vergeten, definitief van de baan is, zijn de plannen van Kriek dat allerminst. “Dit is misschien zelfs wel beter”, zegt hij na afloop van de avond waar hij wel positief op terugkijkt. “Ik geloof dat nu eindelijk alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Bulldozer
Als de gemeenteraad over enkele maanden ook instemt met de toekomstvisie waar nu aan wordt gewerkt, volgen een flinke opknapbeurt van de panden en ook een verbouwing. “Als gemeente steken we een miljoen euro in de verduurzaming van de gebouwen”, vertelt wethouder De Bruijn. “Dat kunnen we afschrijven over een periode van twintig jaar dus dat maakt het behapbaar.” Kriek wil graag samen optrekken met de gemeente en gelijktijdig twaalf tot veertien hotelkamers in het AB-huis realiseren. “En mensen hoeven niet bang te zijn voor die verbouwing. Het lijkt soms wel of ze denken dat ik met een bulldozer door het pand ga, maar het is een monument, dus er mag sowieso maar heel weinig.”

Chocolade
De komende dagen kan iedereen nog ideeën mailen aan wethouder De Bruijn. “En daarna gaan we kijken of we chocolade kunnen maken van alle input.” De wethouder is bereikbaar via de website van de gemeente Voorschoten.

Advertentie

Economie Maatschappij Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×