Net als Leiden en Voorschoten houdt ook Oegstgeest geld over op de begroting van 2023. (Foto: Maxime Kok)

Oegstgeest houdt ruim vijf miljoen euro over, maar gaat ook over budget

Net als Leiden en Voorschoten houdt ook Oegstgeest geld over op de begroting van 2023. In totaal is er vorig jaar iets meer dan vijf miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. Sommige posten op de begroting gingen wel over het budget. Daarom kan de gemeente geen zogenaamde ‘rechtmatigheidsverklaring’ afgeven.

De rest van het bedrag komt door meevallers. Zo kwam er via de OZB meer geld binnen dan gedacht, en vielen voorbereidingswerkzaamheden voor nieuwbouwbuurt Nieuw Rhijngeest lager uit.

Ongeveer zeven ton van het overgebleven geld wordt dit jaar alsnog uitgegeven aan de zaken waar het oorspronkelijk voor begroot was. Door personeelstekort konden bijvoorbeeld bepaalde onderhoudsprojecten niet uitgevoerd worden. Dat gebeurt dit jaar alsnog. Ook laat binnengekomen aanvragen voor de energietoeslag worden in 2024 alsnog uitbetaald. Het bedrag dat niet alsnog uitgegeven wordt, gaat naar het onderhoud en vernieuwing van onder meer bruggen, wegen en riolering. Het onderhoud hiervan heeft de afgelopen jaren op een laag pitje gestaan. Daarom moet er nu meer geld naartoe. In het coalitieakkoord van het huidige college werd al afgesproken dat meevallers voor dit doel gebruikt zouden worden.

Wethouder Kees Oudendijk over de jaarrekening van Oegstgeest

Rechtmatigheid
Posten als ‘verkeer en infrastructuur’, ‘wonen’ en ‘economie’ gingen over het vastgestelde budget heen. Voorheen konden dergelijke kostenoverschrijdingen opgevangen worden door overschotten op andere posten. Dit zogenaamde ‘wegstrepen’ is vanaf dit jaar niet meer toegestaan. Bovendien moet de gemeente nu zelf een verklaring afgeven over de rechtmatigheid van de uitgaven.

Door de overschrijdingen op de genoemde posten kan de gemeente zo’n verklaring niet afgeven. In totaal 172.000 euro van de budgetoverschrijdingen is aangemerkt als onrechtmatig.  “Toch is dat niet zo ernstig als het klinkt”, zegt wethouder Oudendijk. “Zo’n negen op de tien gemeenten hebben daar last van. Geen enkele gemeente kan daar met deze regels fatsoenlijk aan voldoen.” Het is de verwachting dat op het congres van koepelorganisatie van gemeenten, VNG, een motie ingediend gaat worden om de regels op dit gebied te versoepelen.

Donderdag gaat de gemeenteraad verder in gesprek over de resultaten van 2023 en de verwachtingen van komend jaar. Dan wordt duidelijk wat politieke partijen inhoudelijk vinden van de financiële resultaten. Dinsdag werd al duidelijk dat de VVD kritische noten plaatst bij de manier waarop het overschot van de OZB-belasting gemotiveerd werd.

Economie Oegstgeest Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×