Verbijstering over verkoop panden aan vrijplaats

13

Een groep Leidse 55-plussers, verenigd in de ‘Projectgroep de kleine Ruïne’ is verbijsterd over de verkoop van de panden aan de Middelstegracht aan de vrijplaats. De groep van acht particulieren uit Leiden is al bijna twee jaar met de gemeente in gesprek over de aankoop van diezelfde panden. Ze willen ze na restauratie zelf gaan bewonen door er vier of vijf appartementen in te realiseren. “Wij wonen allemaal al heel lang in Leiden en willen graag in het centrum blijven wonen”. Ouderenhuisvesting past volgens de projectgroep prima in de wijk.

Van de gemeente kreeg de groep keer op keer de verzekering dat de panden verkocht zouden worden. Afgelopen januari zou er volgens de gemeentelijke afdeling vastgoed daadwerkelijk een bod uitgebracht kunnen worden. “Nu wordt het gebouw achter onze rug om verkocht aan de vrijplaats, waardoor ons de mogelijkheid wordt ontnomen om een concurrerend bod uit te brengen”, schrijft architect Jan van Iersel namens de initiatiefgroep in een mail aan alle raadsleden.

Al sinds begin 2009 is ‘de kleine Ruïne’ op zoek naar een geschikte plek voor gezamenlijke bewoning in het centrum. Naast de appartementen wil de groep een aantal gezamenlijke voorzieningen aanleggen. Een eerste pand waar de groep op in wilde tekenen was de oude brandweerkazerne aan de Langebrug. Ook had de groep interesse in de panden van de oorspronkelijke vrijplaats in de Koppenhinksteeg. De kazerne ging naar de SLS die er studentenhuisvesting gaat realiseren en ook de Koppenhinksteeg ging aan hun neus voorbij.

Van Iersel stelt in zijn mail aan de gemeenteraad dat de panden meer waard zijn dan de € 180.000,00 waarvoor de gemeente ze in de boeken heeft staan. Ook wil de projectgroep er meer voor betalen. “De gemeente, in breedste zin, toont zich hier naar onze mening, een onbetrouwbare partij. Waar de gemeente aan burgers vraagt zich netjes te gedragen is het beroep daarop merkwaardig als het eigen gedrag op deze wijze plaatsvindt. Wij vragen u ons een eerlijke kans te geven en er bij wethouder van Woensel op aan te dringen in overleg te treden met onze groep zodat wij in staat gesteld worden alsnog een bod te doen.”

Delen

13 reacties

 1. Johan Volkers op

  Tja, niets nieuws onder de zon. De gemeente staat weer eens boven de wet. Fatsoenlijk, eerlijk communiceren lijkt een moeilijk aan te leren vaardigheid. Daar bestaan geen cursussen voor, vrees ik. Respect naar de burger hoort een basisvaardigheid te zijn…

 2. martin kuivenhoven op

  niet zo somber "Projectgroep de kleine Ruïne" wellicht heeft de gemeente een betere locatie in petto, gezien het feit dat ze nogal ruim in de "ouwe probleem panden" zit.

 3. Ine Leermakers op

  Het is duidelijk dat de gemeente Leiden weer eens niet vooruitdenkt. Een paar jaar geleden heb ik eens een gesprek gehad met onze burgemeester Henri over de noodzaak van ouderenhuisvesting in de binnenstad. Volgens hem was dat onmogelijk vanwege de veel te dure grondkosten in de binnenstad. Maar daar staat nu zo’n pand midden in de stad vlakbij een supermarkt, ideaal voor ouderen. Voor denken aan de babyboomers die nu allemaal met pensioen gaan was het kennelijk nog te vroeg?

 4. de gemeente mag toch wel de afweging maken dat deze locatie beter geschikt is voor een vrijplaats dan voor ouderenhuisvesting? en alsof het probleem van ouderenhuisvesting alleen maar opgelost kan worden door aan de Middelstegracht deze panden voor ouderen in te richten?

  @John: natuurlijk staat de gemeente niet boven de wet. Richting vrijplaats waren er verplichtingen en die is de gemeente nagekomen.
  Nergens blijkt dat er al concrete plannen, laat staan een concreet bod, van de Kleine Ruïne ligt. Als je pretendeert al 2 jaar in gesprek te zijn, heeft dat de gemeente kennelijk niet de indruk gegeven dat er serieuze plannen lagen. Als je in 2 jaar tijd geen concreet bod uitbrengt, moet je niet gaan klagen als een pand aan iemand anders wordt verkocht.

 5. De gemeenteraad gaat niet over vastgoedtransacties. Het bovenstaande bericht plaatst de verkoop van het pand echter in een interessant licht. Wat is er aan de hand? Behoren 55-plussers misschien niet tot de doelgroepen van het collegebeleid? Of komt er een ouderensoos in de Vrijplaats?
  Curieus verhaal van mevr. Leermakers. We kunnen het natuurlijk zuiver financieel-economisch bekijken, zoals tegenwoordig zo in de mode is. Wellicht kan burgemeester Lenferink dan ook even uitleggen waarom de grondkosten in de binnenstad niet te hoog zijn voor bijv. een gesubsidieerde poptempel en het eveneens gesubsidieerde Scheltema en wel te hoog voor ouderenhuisvesting. Zouden relatief kapitaalkrachtige oudere binnenstadbewoners juist niet heel goed zijn voor de winkeliers in de binnenstad? Goed voor de Leidse economie dus? Dat laatste horen we wel vaker ter rechtvaardiging van allerlei besluiten, hoe dwaas soms ook.

 6. Piet Pekelharing op

  Maar wat heeft de Kleine Ruïne eigenlijk te maken met de Middelstegracht?

  De Kleine Ruïne is in 1807 ontstaan op de plaats waar nu het Kamerlingh Onnes-gebouw en het gebouw van de sociale dienst en het oude gebouw van de brandweer staan toen bij de ontploffing van het kruitschip een complete woonwijk met de grond gelijkgemaakt werd. Aan de overkant van de Steenschuur, waar nu het Van der Werfpark is, werd eveneens een woonwijk weggevaagd. Deze puinhopen kregen de naam de Grote Ruïne.

  Misschien kunnen de heren en dames van de Kleine Ruïne het oude pand van de brandweer of van de sociale dienst (na de verhuizing van deze dienst) ombouwen tot appartementen voor ouderen?

  Bovenal blijf ik van mening dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden hersteld dient te worden (en wel onmiddellijk).

 7. Bovenal blijf ik van mening dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden hersteld dient te worden (en wel onmiddellijk).

  En dan natuurlijk ook Carthago direct vernietigen!

  Voor zover ik weet is daar nooit wat van gekomen, deze analogie lijkt mij dus tamelijk misplaatst.

 8. Hoe is het toch mogelijk dat iedere keer weer naar boven komt dat de gemeente verplichtingen had aan de vrijplaats. Hoezo verplichtingen? Een stel krakers die een hobbyclub is begonnen die uit de hand gelopen is. En die bovendien al die jaren voor niets en niemendal een prachtig karakteristiek pand hebben mogen uitwonen. Grmpf!
  Maar stel nu even dat we het verhaal van die verplichtingen serieus nemen, dan heeft de gemeente evenzo grote verplichtingen jegens deze groep ouderen. Behoorlijk bestuur betekent dat je dan met beide in overleg gaat en beide ook op de hoogte houdt. Prima als je dan als gemeente besluit om het de een ten koste van de ander te gunnen, maar doe dat dan in alle openheid en met overleg.

 9. Aan het Vrouwenkerkplein schijnt binnenkort een ‘ kleine ruïne’ in de verkoop te gaan, is dat niet iets?!

  Het is ergens wel ironisch dat de Kleine Ruïne twee jaar geleden bereid was de vrijplaats te helpen ontruimen en dat de vrijplaats haar nu op een andere locatie voor is.

  Tenslotte lijkt het me makkelijker een plek te vinden voor een groepje ouderen dan voor een vrijplaats, aan wie de gemeenteraad inderdaad nog een belofte had in te willigen.

 10. Misschien wil de gemeente de vrijplaats liever niet in de buurt van winkels waar ook veel toeristen komen (terecht, want daar scoor je niet mee). Nu zijn onze flierefluiters mooi opgeborgen in een woonwijk, is dat niet effe slim bekeken? Is de gemeente daar eindelijk vanaf. En die ouderen… Ach, die zullen lang niet voor zoveel problemen gaan zorgen dan de lastige mensen van de vrijplaats. Had de gemeente de ‘Kleine Ruine’ moeten informeren dan…??? Welnee. Reputaties zijn er om hoog te houden, ook als het slecht communiceren betreft. Weer een sterk staaltje amateuristisch handelen van onze gemeente, maar ja, dat zijn we wel gewend.

 11. @Jan de W Je geeft zelf al het antwoord: "Had de gemeente de ‘Kleine Ruine’ moeten informeren dan…??? Welnee."

  Dat is een goede samenvatting van deze storm in een glas water.

  De gemeente heeft jou en mij toch ook niet geïnformeerd?

  In heel Leiden verruilen panden van eigenaar. De gemeente is toch niet verplicht om een onduidelijke initiatiefgroep een pand te koop aan te bieden? Het staat wel mooi, "initiatiefgroep", maar het gaat dus om acht particulieren die graag bij elkaar willen wonen, en daar al jaren mee bezig schijnen te zijn. En die na 2 jaar nog steeds niet concreet hadden aangegeven de panden te willen kopen (en voor welk bedrag). Hoe serieus moet je dat nemen? Niet dus.
  Maar ga dan niet zangereszondernamen over ouderen die lang niet voor zoveel problemen gaan zorgen… Ondertussen loopt dit forum alweer aardig vol met mensen die menen dat de gemeente het weer helemaal verkeerd heeft gedaan, zonder enige kritische vragen te stellen over wat die ‘initiatiefgroep’ nou wil, voorstelt en had kunnen/willen realiseren.

 12. Wakker Nederland op

  Ach, stelletje klagerds. Wees blij dat de gemeente eindelijk van dit stelletje raddraaiers en krakerstuig af is met deze transactie. In Amsterdam kregen de Hells Angels vier ton oprotpremie mee van de gemeente Amsterdam, dus het kan allemaal nog veel erger…

 13. Wat kunnen sommige mensen toch slecht tegen lichte kritiek. Als je je zo snel voelt aangevallen en van je af gaat bijten sta je op scherp en dat zegt iets.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.