Extra geld voor Leiden-Noord

Vijftig woonwijken in dertig grote steden krijgen de komende jaren extra aandacht bij projecten voor stedelijke vernieuwing. Op die manier moet de verdere verloedering van de wijken worden voorkomen. Dat heeft minister Kamp (VROM) gezegd op een conferentie voor stedelijke vernieuwing, waar hij de lijst met aandachtswijken bekend heeft gemaakt. Het gaat om wijken die kampen met een opeenstapeling van maatschappelijke problemen, met als gevolg dat de wijken verloederen. Op verzoek van Kamp hebben de gemeenten die onder het Grotestedenbeleid (G30) vallen, de wijken voorgedragen. Eén van die aandachtswijken is Leiden-Noord.

De minister wil deze wijken vernieuwen. Verouderde woningen moeten worden gesloopt, samengevoegd of grondig gerenoveerd. Een gevarieerd aanbod van koopwoningen, een goed voorzieningenniveau en een veiliger leefomgeving zullen de stad weer aantrekkelijk maken, verwacht de minister. “Daarbij is wel haast geboden, want hoe langer gewacht wordt, hoe hardnekkiger de problemen en hoe duurder de oplossingen”.

Om snel zichtbare resultaten te boeken, wil het kabinet dat gemeenten nog deze zomer prestatieafspraken maken met alle betrokken partijen, zoals woningcorporaties. Daarnaast gelden voor deze wijken de maatregelen uit het Actieprogramma Herstructurering, dat het kabinet eind 2002 heeft gepresenteerd.

Tijdens de werkconferentie kreeg de voorzitter van de Commissie Bouwen en Wonen van de VNG, wethouder Lenferink van de gemeente Arnhem, het eerste exemplaar van het praktijkboek IPSV 2002 met de titel “Uitdaging in Uitvoering”. Daarin staat een actueel overzicht van instrumenten en oplossingen voor stedelijke vernieuwingsvraagstukken. Lenferink is één van de twee Leidse burgemeesterskandidaten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×