Hillebrand weerlegt aantijgingen oppositie

4

Er is geen sprake van een geheime verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden en Projectontwikkelaar MAB over de ontwikkeling van het Aalmarktgebied. Dat zegt wethouder Hillebrand naar aanleiding van vragen die het CDA heeft gesteld. Volgens Hillebrand is de verlenging van de overeenkomst al op 12 december 2002 aan de gemeenteraad meegedeeld. De projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan zou op 17 december 2002 zijn geïnformeerd. Voor beide zaken verwijst Hillebrand naar de verslagen die destijds van de vergaderingen zijn gemaakt.

Er is besloten om de huidige overeenkomst tussen gemeente en MAB te verlengen tot eind juli 2003. Het is belangrijk dat de juridische verbintenis tussen gemeente en MAB wordt voortgezet totdat de raad besluit over het stadsvernieuwingsplan. Daarna is de raad formeel vrij te besluiten met welke ontwikkelaar in zee wordt gegaan voor de ontwikkelingsfase. Mocht dan besloten worden dat MAB als ontwikkelaar zal optreden, dan zullen de kosten voor het overnemen van de rechten door de gemeente, tussen beide partijen worden verrekend,” zo citeert Hillebrand uit het verslag.

Volgens Hillebrand zijn de beweringen over geheime afspraken de wereld ingeholpen door mensen die daar ‘persoonlijke en politieke motieven voor hebben’. “De verspreiders maken zelfs het stadsbelang daaraan ondergeschikt,” aldus een boze Hillebrand die NAP-voorzitter Cees Waal verwijt “door uw handelen in de laatste fase van het proces, veel verwarring te zaaien.” Hillebrand wil dat Waal zijn aantijgingen publiekelijk rectificeert.

Delen

4 reacties

 1. Margje Vlasveld op

  Er is besloten om de huidige overeenkomst tussen gemeente en MAB te verlengen tot eind juli 2003. Het is belangrijk dat de juridische verbintenis tussen gemeente en MAB wordt voortgezet totdat de raad besluit over het stadsvernieuwingsplan. Daarna is de raad formeel vrij te besluiten met welke ontwikkelaar in zee wordt gegaan voor de ontwikkelingsfase….”.

  Aldus Hillebrand. Zelden zo iets raars gelezen. Ik raad iedereen aan nog eens goed te lezen wat er staat.

  Hillebrand heeft namens de raad afspraken gemaakt met MAB zonder de raad daarover te informeren, erger nog, hij heeft het ontkent in antwoord op vragen van J. de Coo en J.J. de Haan. Hillebrand kan draaien wat ie wil, maar feit blijft dat de raad verkeerd is geinformeerd, naar nu blijkt met opzet.

   

 2. Reinout van Gulick op

  In een vorige bijdrage schreef duoraadslid Margje Vlasveld dat Leidse raadsleden voor paal staan en geen lef hebben. Daarmee schoffeerde ze haar eigen LWG-raadslid Jacques de Coo. Nu schrijft ze dat er vragen zijn gesteld door J. de Coo en J.J. de Haan. In werkelijkheid zijn er vragen gesteld door J.J. de Haan en twee andere CDA-fractieleden, maar niet door J. de Coo. Waarom zet Margje haar opvolger Jacques de Coo steeds in zo’n schaamtevolle spotlight?

 3. R. van Sprang op

  Geachte Leidse Burgers,

  Als slachtoffer van het vorige grote Project van de Gemeente, nl. de verbouwing van de Stadsgehoorzaal
  waarin de projectleider en ambtenaar in dienst van de gemeente met een enorme bonus er vandoor ging, toen
  hij erin slaagde binnen het verbouwings budget van ca. 10 miljoen te blijven. Deze ambtenaar heeft toen
   bekend werd dat het hele gebouw Asbest bevatte, dit samen met de hoofdaannemer weg gemoffeld en de
  nieuwe gebruikers daarvan niet op de hoogte gesteld. Ik heb als technicus/toneelmeester 5 jaar
  in de asbest gewerkt. Daar het gebouw qua technische faciliteiten zeer beperkt was voorzien,
  heb ik gedurende 5 jaren tussen de plafons in asbest lopen boren, hakken,etc. om al deze
  faciliteiten aan te leggen. Via een z.g. Quickscan kwam de gemeente, in 2000, erachter dat
  de Stadsgehoorzaal vergeven was van de asbest. Ik ben toen geestelijk en mentaal ingeklapt,
  ben mijn baan kwijtgeraakt en door alle stress een halve aangezicht verlamming opgelopen.
  Dit herhaalde zich toen een jaar later een colega die toen de boel schoonmaakte overleed aan
  longkanker. De gemeente heeft nooit zijn verantwoordelijkheid genomen, en verschuild zich in
  de rechtzaak achter z.g. BV en/of BV in oprichting zodat ik bij het eerste proces veroordeeld
  ben voor de proces kosten. De gemeente heeft zich ook nooit meer gewend tot de Projectleider,
  die nu in Haarlem soortgelijke projecten begeleid, om verantwoording af te leggen, en de
  toenmalige wethouder, de hr P.Langenberg, heeft zich ook nooit meer voor de Raad hoeven te
  verantwoorden. Door opruiming van het asbest, en de daarbij horende kosten van enkele miljoenen, lijkt het mij dan niet meer dan billijk dan de Projectleider zijn bonus van 3 ton aan de gemeente terug geeft.

  Daar ik bij alle vergaderingen betreffende het Aalmarktproject waarvan ik van 1995 tot 2000 de
   techniek verzorgde, en nu de voorzitter van de NAP zijn werkzaamheden heeft opgeschort, lijkt
  het mij verstandig een periode van bezinning in te gelasten. Daarbij doel ik op een resumé wat
  het hele project aan onderzoek, vergaderingen, aankopen van panden door grondzaken, de Leidse
  burger tot nu toe gekost heeft. Het zou mij niet verbazen als we op een weggegooidgeld gehalte
  zouden komen boven de 25 miljoen. Hierbij zou ook het drammerige en stijfkoppigheid van vorige
  wethouders onder de loep genomen moeten worden. 

  Hoogachtend,

  R. van Sprang

 4. Margje Vlasveld op

  Ik moet hier even iets rechtzetten, ik heb in een verslag van een commissievergadering, ik meen van april dit jaar, gelezen dat Jacques de Coo vragen heeft gesteld over het Aalmarktproject en de relatie tussen de gemeente en MAB.

  Ik vind inderdaad dat de raadsleden voor gek staan als ze niet ingrijpen in deze geldverslindende plannenmakerijk en doordrammerij van het college, in het bijzonder de wethouder Bouwen. Ik kan mij wel een beetje voorstellen dat de Coo er niet erg warm of koud meer van wordt. Ik heb mij eind 2001 enorm ingespannen om het MAB plan van tafel te krijgen of er in elk geval een referendum over te houden. Er bleek een flink draagvlak voor, er kwam een werkgroep en er waren ruim voldoende handtekeningen. Maar het college verzon een list en een ovegrote meerderheid (allen – 1, 3 x raden wie die ene was) steunde het voorstel om een werkgroep in te stellen. De kritische burgers die zich hadden ingezet trapten er allemaal met open ogen in, het was kennelijk een hele slimme zet. De burgers komen dus bedrogen uit, helaas! Dat is nu precies wat zo erg is, op deze manier vervreemd je nog de meest betrokken burgers van de politiek! Het is eigenlijk crimineel wat er gebeurt, de vertrouwenscrisis wordt alleen maar aangewakkerd. En dat nota bene door een wethouder van de pvda (die zo aan het vernieuwen zou zijn, maar het regentendom blijkt niet zo gemakkelijk af te leggen) die ook nog eens afgestudeerd is in de politicologie. Weg met die politicoloog! Politicologen horen niet in het bestuur, ze horen te beschouwen, te onderzoeken, overzicht te hebben in wat er gebeurt in onze democratie. Dat gaat niet als je verwikkeld raakt in miljoenenprojecten die maar niet van de grond willen komen (gelukkig).

  Leiden verdient beter, een praktische slimme vrouw met een groot gevoel voor democratie en een welwillend oor voor kritische burgers en betrokken ondernemers in (en rond) de stad!

  We zullen zien in augustus waar het schip strandt. Ik ben erg benieuwd of er een grondig onderzoek komt naar de financiele transacties en de communicatie ten aanzien van het Aalmarktproject! Hopelijk komt het er en zal er van geleerd worden!

   

Je bent nu offline