CDA wil spoeddebat over Aalmarkt-kwestie

3

CDA-raadslid Jan-Jaap den Haan wil een spoeddebat met wethouder Hillebrand over de manier waarop deze de gemeenteraad heeft ingelicht over de aard van de overeenkomst over de Aalmarktplannen tussen de gemeente Leiden en Projectontwikkelaar MAB. De Haan stelde eerder deze week schriftelijke vragen over deze zaak. Vrijdag kreeg hij de antwoorden, maar die stellen hem allerminst gerust. “In tegendeel, zou ik haast zeggen,” aldus De Haan die zich door de PvdA-wethouder op het verkeerde been gezet voelt. “Als Hillebrand de raad net zo helder had geïnformeerd, als ambtenaren de projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan op de hoogte hebben gesteld, was de discussie in december 2002 al heel anders verlopen. Dan had ik nooit ingestemd met het afkomen van de rechten op de plannen.”

Leiden betaalde 750.000 gulden aan MAB voor de gemaakte plannen. “Op die manier hebben we onze handen vrij bij een keuze voor het bedrijf dat de plannen mag uitvoeren,” zo hield Hillebrand de raad en de projectgroep voor. “En daarvan blijkt nu helemaal geen sprake te zijn geweest. MAB zat al die tijd gewoon aan tafel,” zo constateert De Haan.

Inmiddels zijn op het stadhuis de geluidsopnames teruggevonden van de bewuste vergadering. Daaruit blijkt dat Hillebrand zeer uitvoerig over de Aalmarkt en de relatie met MAB heeft gesproken. ‘Hillebrand-tape’ pleit wethouder vrij’ kopte het Leidsch Dagblad vrijdag dan ook. “Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens,” zegt De Haan. “Ik begrijp zelfs niets van die conclusie. Hillebrand heeft het over het afhechten van de overeenkomst. En afhechten, dat doe je nadat de operatie is afgerond. Dat het college ondertussen gewoon de bestaande overeenkomst verlengde tot eind juli 2003 was bij onze fractie, en ook bij anderen, volstrekt niet duidelijk.” Of het CDA zich nu voegt in het rijtje partijen dat eist dat Hillebrand opstapt, laat De Haan afhangen van de manier waarop het spoeddebat op 1 of 2 juli zal verlopen. Zijn fractievoorzitter, Wim Bleijie, zegt niet uit te zijn op de val van Hillebrand, maar sluit niet uit dat zijn partij daar uiteindelijk toch op zal aandringen: “Ik wil gewoon duidelijk van hem horen, hoe de vork in de steel zit en als hij dat niet doet…”

VVD-fractievoorzitter Leendert de Lange is veel milder in zijn oordeel. Ook hij vindt wel dat er niet altijd even handig is gehandeld, maar hij rekent dat niet alleen Hillebrand aan. “Het hele college zat erbij, je kunt dat niet allemaal op Hillebrand afschuiven.” Op de vraag of ook hij vindt dat de gemeenteraad niet goed is ingelicht door Hillebrand is hij helder: “Daar is helemaal geen sprake van,” zo klinkt het resoluut.

 

Delen

3 reacties

 1. R. van Sprang op

  Geachte Leidse Burgers,

  Als slachtoffer van het vorige grote Project van de Gemeente, nl. de verbouwing van de Stadsgehoorzaal
  waarin de projectleider en ambtenaar in dienst van de gemeente met een enorme bonus er vandoor ging, toen
  hij erin slaagde binnen het verbouwings budget van ca. 10 miljoen te blijven. Deze ambtenaar heeft toen
   bekend werd dat het hele gebouw Asbest bevatte, dit samen met de hoofdaannemer weg gemoffeld en de
  nieuwe gebruikers daarvan niet op de hoogte gesteld. Ik heb als technicus/toneelmeester 5 jaar
  in de asbest gewerkt. Daar het gebouw qua technische faciliteiten zeer beperkt was voorzien,
  heb ik gedurende 5 jaren tussen de plafons in asbest lopen boren, hakken,etc. om al deze
  faciliteiten aan te leggen. Via een z.g. Quickscan kwam de gemeente, in 2000, erachter dat
  de Stadsgehoorzaal vergeven was van de asbest. Ik ben toen geestelijk en mentaal ingeklapt,
  ben mijn baan kwijtgeraakt en door alle stress een halve aangezicht verlamming opgelopen.
  Dit herhaalde zich toen een jaar later een colega die toen de boel schoonmaakte overleed aan
  longkanker. De gemeente heeft nooit zijn verantwoordelijkheid genomen, en verschuild zich in
  de rechtzaak achter z.g. BV en/of BV in oprichting zodat ik bij het eerste proces veroordeeld
  ben voor de proces kosten. De gemeente heeft zich ook nooit meer gewend tot de Projectleider,
  die nu in Haarlem soortgelijke projecten begeleid, om verantwoording af te leggen, en de
  toenmalige wethouder, de hr P.Langenberg, heeft zich ook nooit meer voor de Raad hoeven te
  verantwoorden. Door opruiming van het asbest, en de daarbij horende kosten van enkele miljoenen, lijkt het mij dan niet meer dan billijk dan de Projectleider zijn bonus van 3 ton aan de gemeente terug geeft.

  Daar ik bij alle vergaderingen betreffende het Aalmarktproject waarvan ik van 1995 tot 2000 de
   techniek verzorgde, en nu de voorzitter van de NAP zijn werkzaamheden heeft opgeschort, lijkt
  het mij verstandig een periode van bezinning in te gelasten. Daarbij doel ik op een resumé wat
  het hele project aan onderzoek, vergaderingen, aankopen van panden door grondzaken, de Leidse
  burger tot nu toe gekost heeft. Het zou mij niet verbazen als we op een weggegooidgeld gehalte
  zouden komen boven de 25 miljoen. Hierbij zou ook het drammerige en stijfkoppigheid van vorige
  wethouders onder de loep genomen moeten worden. 

  Hoogachtend,

  R. van Sprang

 2. Rob Doeleman op

  Wethouder Hillebrand heeft niet alleen de gemeenteraad verkeerd geïnformeerd, maar ook de projectgroep Nieuw Aalmarktplan (NAP). De projectgroep was in de veronderstelling dat door het afkopen van de copyrights de gemeente onafhankelijker werd in haar benadering tot de projectontwikkelaar (MAB BV) en op een evenwichtige wijze tegemoet kon komen aan de voorkeuren van de projectgroep NAP.

  Het tegendeel is gebeurd. De gemeente heeft volkomen haar oren laten hangen naar de wensen van MAB, waardoor er nu een plan op tafel ligt dat volkomen tegemoet komt aan de randvoorwaarden van MAB BV. Leiden verdient beter!

  Wytze Patijn, de belangrijkste adviseur van de gemeente Leiden,  sluit zich hierbij aan. In een verklaring (Een stad is meer dan een winkelcentrum) zegt hij o.a.:  “De locatie Aalmarktschool is van wezenlijk belang voor een succesvolle toekomst  van de cultuurtuin en de stadsgehoorzaal. Het voormalige schoolgebouw is essentieel voor een wervende positie aan het Waterplein. De  inpassing van een winkeltrekker ter plaatse van de Aalmarktschool is daarmee onverenigbaar.”

  In tegenstelling tot de overeengekomen open planprocedure die het College van B&W met de projectgroep was overeengekomen, vielen de werkelijke besluiten niet in de projectgroep. Zo werd de haalbaarheid van planonderdelen tussen de gemeente en MAB  achter gesloten deuren vastgesteld. Op veel aandringen van projectgroepleden (o.a. met de wet openbaarheid bestuur) werden de verslagen van deze overleggen openbaar gemaakt. Van een aantal cruciale vergaderingen heeft de gemeente echter geen notulen opgemaakt.

  De nieuwste ontwikkeling is dat de wethouder en gemeentelijk projectleider buiten de vergadering om wil vast stellen of er overeenstemming is met de projectgroep. Reinout van Gulick, de gemeentelijke projectleider heeft de projectgroepleden gevraagd te e-mailen of projectgroepleden achter het herziene collegebesluit staan. Dit is de zoveelste poging om het plan om een constructief proces te reduceren tot een ja/nee vraag. Tijdens de vergadering van 16/17 mei is afgesproken dat de projectgroepleden in augustus weer bijeen zouden komen. De uiteindelijke overeenstemming tussen de projectgroep en B&W gaat immers niet over het collegebesluit dat  de directeur dienst Bouwen en Wonen opdracht geeft voor de voorbereiding van een  ontwerp-stadsvernieuwingsplan (2 pagina’s) maar over het voostel dat begin september wordt gezonden aan de gemeenteraad.

  Veel projectgroepleden zijn, na vele uren in het project gestoken te hebben, een illusie armer geworden. Met de gemeente op een open en gelijkwaardige manier onderhandelen bestaat niet.

 3. Margje Vlasveld op

  De gemeente bezit nu een heleboel panden in het Aalmarktgebied. Waarschijnlijk te duur gekocht, dat moet echt eens goed uitgezocht worden door de commissie van de rekeningen (rekenkamer). Maar daarnaast moet er wel vooruit gekeken worden! Gelukkig is er voor de toekomst nog niets verloren! De Aalmarktschool staat er nog steeds, net als alle andere panden, er is nog niets gesloopt, er kan gerenoveerd worden. Een sober plan heeft natuurlijk de voorkeur, ik durf te wedden dat er een grote meerderheid voor te vinden is onder de inwoners van Leiden. Alleen de MAB wil dat niet, en dat is precies waarom de NAP de MAB niet wil. Waarom het college toch koste wat kost aan die MAB blijft hangen is een raadsel. Dit raadsel moet worden opgelost, vooral omdat er onlangs weer een groot bedrag richting MAB gegaan is, voor een tekening nog wel. Als er voor een ding niet betaald wordt in de bouw, dan is het voor tekeningen, dat is precies het probleem waar de bouwfraude over ging (gaat).

  Maar met de Aalmarkt kan nog heel veel. Het kan er heus gezellig worden, met culturele voorzieningen, boekenwinkeltjes, antiekwinkels, een binnentuin met een terras. Een mooi opgeknapte Aalmarktschool met daarin plaats voor bijzondere winkeltjes… De gemeente kleine zelfstandigen uitnodigen en voor lage huurprijzen ruimte beschikbaar stellen. Het vergt een andere manier van denken en een andere wethouder bouwen, want de huidige wethouder heeft net iets te vaak gedineerd met de dure heren van de MAB.

  Kortom, gelukkig is er nog niets verloren! Het is alleen een beetje vervelend dat de meerderheid van de raadsleden niet echt betrokken zijn bij hun stad, tenminste, daar lijkt het toch op! De burgers kunnen het zichzelf natuurlijk verwijten, ze hebben die mensen zelf gekozen en nu zitten we met een grote hoeveelheid gebakken peren! De enige oplossing lijkt mij dat burgers zich voorbereiden en afstevenen op een referendum. Alleen de dreiging daarvan is in het verleden al genoeg gebleken om plannen van tafel te krijgen, waarom zou dat niet nog een keer lukken?

  Na regen komt zonneschijn!

Je bent nu offline