PvdA vraagt om ondergronds bestemmingsplan

Een ondergronds bestemmingsplan waarin alle kabels van NUON en andere nutsbedrijven zijn opgenomen. Op die manier wil de PvdA de veiligheid in Leiden vergroten. Recent stelden de VVD, de PvdA en het CDA schriftelijke vragen aan het college, naar aanleiding van een verontrustend artikel in het NRC. Die krant kopte op 19 april dat er gevaar dreigt door de enorme wirwar van kabels in de grond. Dat die gevaren niet denkbeeldig zijn, bleek in Leiden enkele jaren geleden toen een freesmachine op de hoek van het Levendaal en de Geregracht een gasleiding beschadigde. Daarbij ontstond brand en de bewoners werden in een straal van 200 meter geevacueerd.

Wethouder Hillebrand gaf aan dat het erg lastig is om een goede inschatting te maken van de risico’s. “Het in kaart brengen van alle kabels is onbetaalbaar.” De problemen zijn volgens Hillebrand ook niet zo groot. De belangrijke kabels die een risico kunnen opleveren zijn allemaal goed geïnventariseerd. Het zijn voornamelijk kleine onbelangrijke kabels waarvan geen compleet overzicht bestaat.

“Het incident op het Levendaal had ook met een ondergronds bestemmingsplan niet voorkomen kunnen worden,” aldus Hillebrand: “Het was namelijk heel nauwkeurig bekend waar die gasleiding lag, hij lag alleen te hoog. In zo’n bestemmingsplan zie je zoiets niet terug, omdat het bij de aanleg fout is gegaan. Op papier klopte alles en je moet dus oppassen dat je met zo’n plan geen schijnzekerheiden krijgt.” Om dergelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken, is de gemeente al wel anders gaan werken. Ambtenaar Van Deventer vertelde dat vooral kruisingen een risico vormen. “Daar waar kabels over elkaar heenlopen, wordt niet meer machinaal gefreesd, maar wordt de weg ‘met de hand’ opengebroken.”

 

Leiden gaslekroc


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×