Voorafgaand aan de bewonersavond werd de cd met het protestlied 'Roomburg' van de Leidse zanger Rudy Breedveld (op de foto rechts) ten gehore gebracht. De zanger wist zo'n 100 exemplaren te slijten aan zijn wijkgenoten. Van de opbrengst wordt speelgoed aangeschaft voor de kinderen van de asielzoekers. (Foto's: Chris de Waard).

Bewonersavond Roomburg druk bezocht

Vele honderden (toekomstige) bewoners van Roomburg zijn gisteravond afgekomen op de bewonersavond die de gemeente hield in het pand van DZB aan de Le Pooleweg op industriegebied Roomburg. De bewoners hoopten vooral duidelijkheid te krijgen over zaken als de aanleg van het archeologische park, speelvoorzieningen in de wijk en de vestiging van een AZC.

Die duidelijkheid kregen ze niet in alle gevallen, zo konden de wethouders Witteman en Van den Berg vaak niet aangeven wanneer er precies begonnen kan worden met de beloofde voorzieningen. Veel heeft te maken met het feit dat Roomburg een monumentenstatus heeft in verband met tal van bodemschatten. Daarom is een speciale vergunning noodzakelijk die door het rijk moet worden afgegeven. Zonder die vergunning mag er vrijwel niets. Of, en zo ja wanneer die vergunning wordt afgegeven is niet bekend. De procedure kan in het gunstigste geval binnen enkele maanden worden doorlopen, maar als er veel bezwaren worden ingediend kan dat ook een proces van jaren worden.

Park
Wethouder Witteman beloofde de bewoners wel dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met de aanleg van alvast een deel van het park. Hij streeft ernaar dat samen te laten vallen met de bouw van het AZC. Voor de aanleg van het eerste deel van het park wil het college de zes ton gebruiken die het COA aan Leiden betaalt voor de vestiging van het AZC, maar ook als dat er uiteindelijk niet komt, wil de gemeente nog dit jaar starten met de aanleg van het park en extra speelplekken. Een harde toezegging wilde Witteman de bewoners echter niet geven, omdat de gemeenteraad in dat geval het geld beschikbaar moet stellen. Voordat begonnen kan worden met de aanleg van een deel van het park, moet het terrein eerst ‘grasrijp’ gemaakt worden, zoals wethouder Van den Berg het noemt: “Er staan nu bijvoorbeeld nog kassen waarin ook asbest zit. Die moeten eerst worden ontmanteld.” Wanneer de rest van het park kan worden aangelegd is nog onduidelijk, maar dat gaat nog jaren duren. Van de benodigde 15 miljoen euro is inmiddels negen miljoen uitgegeven aan de aankoop van particuliere grond. Waar de rest van het geld, zes miljoen euro, vandaan moet komen weet het college nog niet.

Verkeer
Na kritiek tijdens de vorige bewonersbijeenkomst heeft de gemeente opnieuw gekeken naar de verkeersafwikkeling rond het AZC. Verkeersdeskundigen van de gemeente hebben uitgezocht dat de ontsluiting het beste over de Vitruviusstraat kan komen. Volgens wethouder Witteman leidt dat tot zo’n 30 extra voertuigen per dag. Een directe ontsluiting vanaf de Willem van der Madeweg zou niet op een verkeersveilige manier kunnen worden gerealiseerd. Eerder zou dat via de Octavialaan gebeuren. Voor langzaam verkeer komt er een toegang bij de carpoolplaats aan de Willem van der Madeweg. Op die carpoolplaats komt ook het parkeerterrein voor de medewerkers van het COA.

Bomen
Een vraag uit de zaal bracht nog een opmerkelijk feit naar boven. Leiden heeft een bomenfonds waar vier ton in zit, maar geen plek om met dat geld bomen aan te planten. “Ik weet wel een plek,” aldus de vragensteller die zijn wijk al zag veranderen in een groen oase. Wethouder Witteman moest ook deze vraagsteller teleurstellen. Door de monumentele status van de wijk mogen er geen bomen gepland worden. De wortels zouden de bodemschatten kunnen beschadigen. Ook in het park komen dus geen bomen.

Nieuweroord
Een andere vraagsteller vond dat de gemeente de miljoenen euro’s beter kan gebruiken om het huidige AZC aan de Rijnsburgerweg brandveilig te maken. Dat zou een nieuw opvangcentrum in Roonburg overbodig maken. Een convenant met de wijk rond Nieuweroord maakt het echter onmogelijk om de termijn daar op te rekken. Het AZC moet sowieso in 2009 weg zijn van de Rijnsburgerweg.

Katwijk
Oud-raadslid en -fractievorzitter van de VVD Gerard Bakker (1982-2000) zag ook niet in waarom er een AZC in Roonburg moet komen. “Het contract van de gemeente met het COA loopt over 1,5 jaar af en daarna is er dus geen verplichting meer voor het opvangen van asielzoekers. Zing het dus nog even uit en vang de vluchtelingen daarna op in Katwijk,” was zijn advies aan de gemeente. Ook met het huidige aantal van 139 asielzoekers in Nieuweroord is volgens Bakker niks mis. Als je het uitrekent zou Leiden met zo’n 120.000 inwoners plaats kunnen bieden aan 160 asielzoekers. Volgens Witteman kan je zo niet rekenen, omdat de meeste asielzoekers na hun procedure in de randstad zullen blijven. Dat rechtvaardigt een hoger aantal opvangplaatsen in Leiden. “Bovendien wil het college deze mensen ook gewoon opvangen. Dat is een keuze en daar hoeft u het niet mee eens te zijn”.

Woonwagenkamp
Lau van Vliet, adviseur en opbouwwerker van het woonwagenkamp op het Trekvaartplein, was ook naar de bewonersavond gekomen. Naast het AZC komt een woonwagenkamp met 30 standplaatsen die moeten verdwijnen aan het Trekvaartplein. Van Vliet benadrukte dat de woonwagenbewoners absoluut geen moeite hebben met asielzoekers. Dat was eerder wel door bewoners van Roomburg gesuggereerd. “Een onzinnige discussie,” aldus van Vliet. Verder sprak hij zijn teleurstelling uit over het feit dat de bewoners van het Trekvaartplein al jaren wachten op een oplossing, terwijl het AZC nu in sneltreinvaart door de gemeente geraliseerd wordt. Ook zijn de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwagenlocatie niet door de gemeente geïnformeerd over de mogelijke komst van het AZC.

Procedure
De komende weken kunnen belanghebbende hun zienswijzen indienen bij de gemeente. Die bezwaren moeten voor 1 oktober binnen zijn. Daarna neemt het college eerst een besluit over de vrijstelling. Dat is nodig omdat wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Daarna moet de gemeente de momumentenvergunning van de overheid krijgen. Als dat lukt kan daarna een besluit worden genomen over het bouwplan van het AZC zelf. Ook voor de aanleg van het park is die vergunning noodzakelijk, maar wethouder Witteman verwacht daar minder problemen. Een park beschermd de bodemschatten die nu niet worden bloodgelegd en het is beleid van de overheid om dit soort zaken naar voren te schuiven. Naar verwachting zijn er over pakweg 50 jaar betere technieken beschikbaar om archeologische vondsten te onderzoeken. Voordat de gemeente een monumentenvergunning kan aanvragen, is eerst verkennend bodemonderzoek nodig. daar is het bedrijf Geo Delft vorige week in opdracht van de gemeente mee begonnen en ook de komende tijd worden nog grondboringen verricht.

Advertentie

Leiden roomburg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×