Verenigingen van Eigenaren tegen bouwplannen Roomburg

Acht Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) rondom Park Roomburg in de Burgemeesters- en Professorenwijk hebben in een brief aan het College van Burgemeesters en Wethouders en de Gemeenteraad geprotesteerd tegen mogelijke plannen van de gemeente om de Lorentzschool tijdelijk te huisvesten in het park. De VVE’s schrijven hierover diep bezorgd te zijn en wijzen op de belangrijke recreatie- en milieufunctie, die het park voor de wijk vervult.

Verder vinden zij dat een tijdelijke school met 900 leerlingen in het park in combinatie met de nieuwbouw van de school aan de Van Vollenhovenkade leidt tot een onaanvaardbare overlast voor de buurt. Bovendien zijn reeds twee scholen in dat deel van de wijk gevestigd (de Josephschool en de Roomburgschool).

Volgens de VVE’s zijn de toegangswegen in de wijk niet berekend op het bestemmingsverkeer naar en van de drie dicht bij elkaar gelegen scholen, wat veiligheidsrisico’s zou meebrengen. De VVE’s spreken hun voorkeur uit voor een tijdelijke huisvesting van de Lorentzschool op meerdere locaties, met name het Trigonterrein en het voormalige GGD-gebouw aan de Roodenburgerstraat.

De VVE’s vinden het idee van wethouder Hessing om de Lorentzschool definitief in Park Roomburg te bouwen volstrekt onacceptabel en kondigen aan zich tot het uiterste hiertegen te verzetten. Mede omdat de VVE’s in de toekomst verdere nieuwbouw rondom de wijk niet uitsluiten, vinden zij het in tact laten van Park Roomburg essentieel voor de leefbaarheid in de wijk.

Inmiddels bereiden bewoners rondom het park nieuwe acties voor.

Leiden Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×