Raad van State schorst goedkeuringsbesluit Oostvlietpolder

De Raad van State heeft gisteren het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland voor het bestemmingsplan Oostvlietpolder geschorst. Dit betekent dat de gemeente Leiden met de uitvoering van het bestemmingsplan Oostvlietpolder moet wachten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. De Raad van State heeft op twee punten grote moeite met het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Ten eerste vraagt de Raad zich af of het naar de toekomst verschuiven van een oplossing voor de verkeersproblemen die het industrieterrein oplevert niet in strijd is met een goed ruimtelijke ordening. Ten tweede betwijfelt de Raad van State of het bestemmingsplan wel voldoet aan de eisen uit het Besluit Luchtkwaliteit. De gemeente Leiden betreurt de uitspraak van de Raad van State, maar beweert dat de uitspraak geen negatieve gevolgen heeft voor de realisatie van het bedrijvenpark Oostvliet.

De Raad van State betwijfelt op grond hiervan of het bestemmingsplan in de bodemprocedure wel overeind zal blijven. “Dit zou dus betekenen dat de Raad van State het bestemmingsplan Oostvlietpolder volgend jaar voor de tweede maal zal vernietigen,” zo laat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder weten.

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×