Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de ramp in Azië. De gemeente verdubbelt het ingezamelde bedrag. (Foto's: Chris de Waard).

Lenferink: "Samenleven zaak van alle Leidenaars"

Met een viertal Stadsgesprekken wil de gemeente Leiden de aftrap geven om het vertrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de stad te herstellen. Ook moet er veel meer onderling contact komen. Dat zei burgemeester Lenferink maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in de Pieterskerk. In zijn toespraak blikte hij terug op een jaar vol rampspoed en ellende. “Eigenlijk ben ik blij dat het is afgesloten. Het leek wel of rampen, dreiging, terreur en verdriet de enige zaken waren die naadloos in elkaar overliepen,” aldus Lenferink die uitziet naar een positief 2005.

Voor Leiden zelf was 2004 wel een goed jaar. Zo blikte Lenferink terug op de ontwikkelde stadsvisie ‘Leiden, Stad van ontdekkingen’, waarin de toekomstige ontwikkeling van Leiden is vastgelegd. “De nieuwe leus is geweldig en het wordt tijd om die oude borden met ‘Niets lijkt op Leiden’ te vervangen. Die oude borden lijken inderdaad nergens meer op”. Ook de verbeterde samenwerking met de regio en de vaart die er eindelijk zit in allerlei grote projecten maakten 2004 tot een goed jaar voor Leiden.

De komende maanden moet ook een ander heikel punt na jaren van discussie worden opgelost. De opvang van verslaafden en dak- en thuislozen. Eind januari zal wethouder Hans Buijing naar verwachting de opvangplekken voor een sluitende 24-uurszorg bekend maken.

Hoewel ook volgens burgemeester Lenferink niet alles in 2004 goed ging, doet hij een aantal flinke rellen, die recent het nieuws domineerden, af als ‘incidenten in een verder heel positieve stroom’.

Van één grote ergernis van vele burgers beloofde Lenferink in 2005 echt werk te maken. “2005 wordt het Jaar van de brief,” aldus de burgemeester die wil dat burgers voortaan altijd op tijd antwoord van de gemeente gaan krijgen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×