Lakenfeesten van enorme betekenis voor Leiden

“Potjandorie, dit kan ons toch niet gebeuren!” Burgemeester Lenferink was duidelijk not amused toen een hoogoplopend conflict tussen wethouder Geertsema (Economische Zaken en toerisme) en de Stichting Pedrafes er bijna toe had geleid dat die laatste de organisatie van de Lakenfeesten niet meer op zich wilde nemen. Een geschil over slechts één woordje, zo blijkt achteraf: ‘wellicht’.

Door aangescherpte accountantsregels, opgelegd door de rijksoverheid, moeten gemeenten hun financiën nog duidelijker in kaart brengen. Zo ook kosten die gemoeid zijn met evenementen in de stad. Zo kost het gebruik van een parkeerterrein voor een kermis de gemeente handenvol geld. De parkeeropbrengst valt weg, terwijl in het geval van de Lakenfeesten, maar ook tijdens de 3 oktoberviering, de inkomsten van de kermis naar het evenement gaan.

Die kosten moeten voortaan in de gemeentelijke boekhouding worden verwerkt en dus wilde wethouder Geertsema een rekening van zo’n 23.000 euro sturen aan de Lakenfeestorganisatie. Een bedrag dat via een gemeentelijke subsidie wellicht weer terug zou vloeien in de Lakenfeestenkas. Wellicht dus. En daar draaide het allemaal om. Organisatoren Stephan van den Berg en Aad van der Luit bleken niet bereid het risico te nemen dat wellicht ook weleens niet zou kunnen betekenen.

Inmiddels is duidelijk dat de gemeente wel degelijk bereid is om de 23.000 euro te sponsoren. Niet door een subsidie aan de Stichting Pedrafes (een samentrekking van Peurbakkentocht, Drakenbootrace en Festival), maar door het bedrag eenvoudig intern te verrekenen. Een hoop heisa voor niets dus, met als gevolg dat Leiden bijna verstoken was gebleven van één van de leukste evenementen van het jaar. Een feest dat in de afgelopen twee decennia bovendien ook landelijk is uitgegroeid tot een top 20 evenement.

De gemeente heeft veel geleerd van het bedrijfsongelukje met de Lakenfeesten. Burgemeester Lenferink wijst op het eminente belang van organisatoren als Van den Berg en Van der Luit voor de stad. “Het is goed om regels te hebben, maar het is uit den boze om door te schieten. Ik had hier zelf ook enorm de balen van. Als gemeente kun je zoiets niet organiseren. Je bent afhankelijk van partners in de stad.” En partners moeten, dat weet iedereen, af en toe eens een goed gesprek hebben. Dat is de gemeente nu ook vast van plan, zo laat wethouder Geertsema weten: “Na afloop van een evenement zullen we dat voortaan met de organisatie gaan evalueren. Ook zullen we gedurende het jaar op reguliere basis om de tafel gaan zitten om knelpunten tijdig te signaleren en op te lossen.

Aad van der Luit is zichtbaar opgelucht nu ‘zijn’ Lakenfeesten voor de toekomst gered zijn. “We hadden ook absoluut geen zin in korte termijnpolitiek. Geen afspraak voor alleen 2005 dus. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en dan heb je ineens te maken met een andere wethouder. En misschien ook wel een andere burgemeester… ik hoop het niet hoor!”

De afspraak die er nu ligt, geldt voor drie jaar. Alle afspraken worden de komende tijd vastgelegd in een convenant tussen de gemeente en de Stichting Pedrafes. “Dat was ook echt een harde voorwaarde, geen eis, van ons,” aldus Van der Luit die persé de gelegenheid wilde hebben om de Lakenfeesten te organiseren zonder jaarlijks op de vingers getikt te worden.

Om 13.30 uur op vrijdagmiddag maakten gemeente en Pedrafes gezamenlijk bekend dat de Lakenfeesten gered zijn. Een zware bevalling was het wel geweest, zo bleek onder meer uit het feit dat de partijen donderdag maar liefst van 15.00 tot 23.15 uur hebben vergaderd. En ook toen was er nog geen witte rook. Vrijdagmorgen werd er opnieuw druk onderhandeld en pas een kwartier voor de persconferentie was daar de brief met het verlossende woord van de gemeente: de voorwaarden werden ingewilligd. Met dank aan Dick van Wielink die als hoofd Informatie en Dienstverlening van de gemeente Leiden een belangrijke rol speelde om de vastgelopen gesprekken weer op gang te helpen.

Advertentie

Leiden Lakenfeesten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×