CDA-raadsleden Lieverse en De Haan gebrouilleerd

De CDA-raadsleden Linda Lieverse en Jan-Jaan de Haan vechten elkaar bijna de fractie uit. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van het CDA Leiden die enkele dagen geleden per pngeluk naar de pers werden gestuurd door partijvoorzitter Afra Wamsteker. Zo vindt Lieverse haar collega-fractielid Jan-Jaap de Haan weliswaar deskundig en ‘hij heeft goede kanalen’, maar verder vindt ze hem een ‘windvaan’ met betrekking tot zijn standpunten. Ook is De Haan volgens Lieverse opportunistisch en niet betrouwbaar. De laatste tijd gaat het beter tussen haar en Jan-Jaap. “Dit komt voornamelijk omdat we elkaar mijden en minder mailen,” zo staat te lezen in het verslag van het functioneringsgesprek dat het Leidse CDA-bestuur met Lieverse voerde. Een brief van Lieverse aan De Haan waarin zij de samenwerking met hem opzegde heeft veel schade berokkend in de interne verhoudingen.

Volgens Lieverse ging er aan die brief echter een andere brief vooraf. Eentje van De Haan aan haar waarin hij haar vroeg of ze ambities had om fractieleider te worden. Ze zouden daar dan samen over kunnen praten. Kort voor de briefwisseling was Jan-Jaap (de Haan) volgens Lieverse bij haar thuis geweest voor een gesprek: “We waren ontevreden over Wim’s functioneren als fractievoorzitter. Jan-Jaap gaf in dat gesprek aan fractieleider te willen worden”.

Fractievoorzitter Wim Bleijie kwam in 2002 terug in de raad omdat er toen diverse raadsleden afscheid namen. met de terugkeer van deze ‘oudgediende’ kon de continuïteit in de fractie enigszins gewaarborgd worden. Voor de raadsperiode 2006-2010 wil Bleijie hoogstens als adviseur aan de fractie verbonden blijven. Over de spanningen binnen de fractie merkt Bleijie zelf, zo staat in de vertrouwelijke stukken te lezen, op dat het veel energie gekost heeft om als fractie ‘op één lijn te blijven’. “Binnen de fractie was bij tijd en wijle sprake van ‘onderhuidse rivaliteit’. Respect was er vaak wel, maar niet altijd. We zijn wel dichtbij een crisis geweest. Niets is rampzaliger dan een breuk.”

Inmiddels is duidelijk dat Jan-Jaap de Haan fractievoorzitter van het CDA wordt bij de komende verkiezingen. Hij is ook beschikbaar voor en wethouderspost, mocht het CDA in het college komen. Lieverse keert niet terug. Hoewel ze beschikbaar was voor een nieuwe termijn heeft de kandidaatstellingscommissie van het CDA geen gebruik gemaakt van dat aanbod. Ook Ruut Kieft keert niet terug als raadslid. Hij wil liever zijn vrije tijd zelf gaan indelen.

Volgens fractievorzitter Bleijie zou het goed zijn om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een lijstverbinding met de Christen Unie aan te gaan bij de raadsverkiezingen van 2006. Ook het CDA-bestuur ziet dat wel zitten. “Mattheus heeft de laatste twee verkiezingsuitslagen bekeken om te kijken wat een lijstverbinding met de Christenunie zou hebben opgeleverd. Hieruit bleek dat een verbinding net de doorslag kan geven tot een zetel. Mattheus neemt voor 24 oktober contact met de Christenunie hierover op,” zo staat in het verslag van een bestuursvergadering te lezen.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×