CDA-lijsttrekker hekelt politieke uitspraken Lenferink

4

Afgelopen maandagavond waarschuwde Burgemeester Lenferink voor verdergaande versnippering van de Leidse politiek na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart. Dat is CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de Haan in het verkeerde keelgat geschoten. “Een dergelijke opmerking past een onafhankelijke, want benoemde (en dus niet gekozen) voorzitter van de raad niet. Alle partijen, ook degene die nog niet in de raad zitten, zouden hem even lief moeten zijn. De burgemeester doet namelijk niet mee aan deze verkiezingen. Al had hij dat nog zo graag gewild,” aldus De Haan die wel vindt dat het hier op zich om een realistische waarschuwing gaat.

“Met drie nieuwe partijen bestaat het risico dat er straks 12 kleine partijtjes in de raad zijn, maar het is aan de lijsttrekkers om iets van deze nieuwkomers te vinden.”

Delen

4 reacties

 1. CFJ Ooijevaar op

  Meneer de Haan vergist zich. Het niet aan de burgemeester om iets van evt. nieuwe partijen te vinden. Het is echter ook niet aan de lijsttrekkers om iets van evt. nieuwe partijen te vinden. Het is aan de kiezer om iets van evt. nieuwe partijen te vinden. Als deze nieuwe partijen in de raad komen, heeft geen van de college- en/of raadsleden iets te vinden. Dan zijn ze een politieke realiteit!

 2. Wilmar Kortleever op

  Volgens mij is het allemaal onzin. Het staat zowel de burgemeester als Jan-Jaap de Haan gewoon vrij hier iets van te vinden. Het werk van een Gemeenteraadslid wordt bepaald niet makkelijker als je tig partijen heb en De Haan mag dat best hardop zeggen. Burgemeester Lenferink is niet alleen onpartijdig, maar ook voorzitter van zowel de Gemeenteraad als van het college van B&W. In die beide functies heeft hij er last van als de raad uit bijzonder veel en vooral veel kleine partijen bestaat.

  Zo’n ‘waarschuwing’ heeft allemaal niets met die partijen te maken (althans dat hoeft helemaal niet). Een samenwerking/coalitie tussen zes partijen is nu eenmaal vaak lastiger dan eentje met twee of drie partijen. Gewoon omdat je meer verschillen van inzicht heb, en meer mensen die het eens moeten worden en/of met elkaar om moeten kunnen gaan. Een minder versnipperde raad levert vaak ook meer reeele coalitiemogelijkheden op, want gezonde politieke verhoudingen ook ten goede kan komen.

  Als ik het allemaal goed las, heeft Lenferink ook niets gezegd over nieuwe partijen. Volgens mij zei hij alleen iets over het aantal partijen en over kleine partijen. En met die laatste groep kan hij toch ook heel bestaande partijen als het CDA bedoelen? (geintje 😉

 3. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Beste Ooijevaar,

  Waarom mag ik als lijsttrekker niets van een andere partij vinden? Ik mag toch zeggen waarover het CDA bij andere partijen meer of minder enthousiast is? Of dat een bepaalde partij (bestaand of nieuw, dat maakt niet uit) ‘niets nieuws meldt’. Dat geberut over en weer en heet politiek debat.

  U heeft natuurlijk gelijk als u zegt: de kiezer beslist. De kracht van onze democratie is natuurlijk dat er nieuwe toetreders kunnen zijn. Mij ging het erom dat de burgermeester zich met zijn opmerking in een verkiezingsstrijd leek te mengen. Dat past hem niet.

 4. stadsbelang leiden op

  Wij zijn er niet zomaar, in dit geval kunnen wij ons vinden in Jan Jaap, z’n verhaal.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline