Pvda vreest toename aantal daklozen in Leiden

17

Het akkoord tussen de overheid en de vier grote steden over de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen baart de Leidse Pvda zorgen. De nummer twee op de Pvda-lijst, Henny Keereweer constateert op zijn weblog dat Leiden wel erg centraal ligt tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en vreest voor het zogenaamde ‘waterbed-effect’. Als je op de ene plek de druk opvoert, komt het probleem op een andere plaats naar boven. Keereweer: “Binnen zeven jaar moeten alle tienduizend dak- en thuislozen in die grote steden van straat zijn. Maar als de individuele dak- en thuisloze naar een andere stad verhuist. Wat dan? Wat dat betreft ligt Leiden behoorlijk centraal.”

Keereweer vraagt zich af of bij dit soort deals niet ook een voorziening voor de ‘waterbed-gemeenten’ getroffen moet worden en pleit voor een integrale randstedelijke of landelijke aanpak. Zijn vrees wordt overigens ondersteund door een belevenis waar Pvda-lijsttrekker Marije van den Berg verslag van doet op haar pagina op de website.

Delen

17 reacties

 1. Deze angstige gedachtegang van Keereweer hoor ik onder de bewoners van Leiden al vele maanden, echter niemand durft er over te praten, bang dat je verkeerde dingen zegt. Al die geitenwollen sokken figuren vinden dat namelijk niet zo leuk.

 2. Frederik Zevenbergen op

  Dan lijkt het me zaak dat we ons beleid afstemmen op dat uit de grote steden en hetzelfde regime gaan instellen. Mensen in nood die moeten we helpen waar dat nodig is. Tegelijkertijd kunnen we het niet langer tolereren dat de hulp wordt ontweken met alle overlast van dien. Als straks de 24 uurs opvang een feit is moeten we aan de slag met deze groep. Sturend en met compassie waar het het kan maar niet bang zijn om hard in te grijpen waar het moet. Geen zwervers meer in de vrieskou en geen overlast meer tolereren voor de buurt.

 3. Het is nog steeds zo dat de zorgplicht van de gemeente (OGGZ) regiogebonden is.

  Voor Leiden geldt een gebied van de Bollenstreek tot Voorschoten en Alphen

  Dit betekent dat als iemand uit de grote steden komt, hij officieel hier niet voor hulp kan aankloppen, maar alleen in hun eigen regio.

  Dat er wel zorg verleend wordt, is een tweede. Dit gebeurt overigens niet overal in de hulpverlening.

  Mensen van buiten de eigen regio worden wel degelijk terugverwezen naar de gemeente waar ze ingeschreven staan.

  Als dit gegeven beter toegepast wordt, dan hoeven Leidenaren niet zo bang te zijn dat iedereen hierheen komt.

  Helaas blijkt dat zelfs onze politici hier niet van op de hoogte zijn.

   

 4. Helaas komen daklozen vaak niet naar Leiden voor zorg, maar bevolken ze de ruimte onder perron 1, een van de weinige open drugs scenes in Nederland. Naast dat dat voor die mensen ontzettend triest is, geeft het ook nog eens overlast. Daarom maken we ons daar zorgen over.

  Overigens is het vaak niet zo makkelijk te bepalen waar daklozen vandaan komen. Heel veel zijn er al heel lang dakloos. Dat iemand dan vijf jaar geleden voor het laatst in Enschede een woning heeft gehad zegt niet zo veel.

 5. graag wilde ik ook even mijn woordje kwijt.

  het is nl. niet zoo dat er alleen maar personen met geitewollen sokken dakloos zijn !!!

  wat denk je van gescheiden mensen????????  die omdat ze geen ruzie willen vanwegen

  de kinderen!! toch maar weg gaan uit hun gezin en niet voorzien!! dat ze dakloos zijn??????????

  voor even hebben ze opvang bij familie !!!!!!!!! maar dan???????

  en gooi dat dan niet bij de drank problemen!!!!!!!!! want de kans dat er dan nog meer drank problemen bij

  komen !!! is super groot!!!!!!!!!! dus geen soepzooitje er van maken! hou dit gescheiden!!!!!!!!!!

   

 6. Frederik Zevenbergen op

  Als we nu met dat nieuwe beleid samen met de grote gemeenten zeggen : “tot hier en niet verder”, dan kunnen we ook echt wat doen in plaats van het (af)schuiven van mensen en verantwoordelijkheden. De hulp gaat er komen maar zal wat mij betreft niet voor iedereen vrijwillig en/of vrijblijvend zijn. 

   

  Wat ik nooit begrepen heb is dat wij als maatschappij het eigenlijk maar gewoon accepteren dat bepaalde groepen criminelen een luxe leventje hebben over de ruggen van de verslaafden. Wat mij betreft komt er naast de opvang van daklozen en aanpak van andere vormen van drugsoverlastook ook een bijzonder harde aanpak van de drugshandel.

 7. hans hendriks op

  Wat mij het meest verbaast is dat niemand het ooit heeft over het voorkomen van dak- thuisloos. Dit zou toch het eerste zijn om aan te werken. Het is een schande van de eerste orde voor onze welvaartstaat anno 2006 dat er mensen op straat leven. Laten wij het daar eens over hebben.

 8. Van sommige berichten en reacties word ik nogal bedroefd. Voor te veel (onwetende en nooit nadenkende) lieden zijn dak- en thuislozen allemaal verslaafde criminelen. Op een ander webforum heb ik eigenlijk al genoeg over het onderwerp geschreven. Een citaat uit een persbericht van het Leger des Heils (najaar 2004).

  ‘De overheid is onvoldoende op de hoogte van de specifieke kenmerken en behoeften van een grote groep kwetsbare mensen die de laatste jaren in zowel omvang als problematiek is toegenomen. Dat betekent dat overheidsbeleid onvoldoende op de problematiek kan inspelen waardoor deze mensen niet die zorg en begeleiding krijgen waar ze recht op hebben.’
  En zo is het nog steeds…

  In opdracht van de gemeente Leiden heeft het Trimbos-instituut de Leidse daklozenpopulatie onderzocht. Het rapport is vorig jaar uitgekomen en is van de website van het Trimbos-instituut te downloaden. Niet verrassend concludeerde het Trimbos-instituut dat het hoofdprobleem (het gebrek aan) huisvesting is. Impliciet is dit kritiek op het schandalige volkhuisvestingswanbeleid van de gemeente Leiden, die zo veel mogelijk goedkope woningen laat verkopen en slopen, waardoor woningzoekenden, al dan niet met andere problemen, met een krappe beurs steeds langer moeten wachten op een betaalbare woning.

 9. simon platteel op

  ik zit rustig s’avonds laat naar een dvd te kijken begane grond in mijn atelier mijn mobiel ligt op te laden op mijn buraeu, ik zit nog geen5 meter van mijn raam toen die plots werdt ingeslagen en mijn antieke mobiel ( waarde nog 5 euro )weg gegrist met de oplader nog binnen, ja hoor een tering junk, ik herkende hem,ik kon er ook niet achteraan er lag een meter glas en dan op blote poten,de schade loog er niet om 500,-lichter, was niet verzekerd,mijn fout,nu lees ik als maar dat die mensen geholpen moeten worden ( de echte dak en thuislozen niet mee gerekend, het gaat puur om die tering junks )hoe zit het met hun slachtoffers? daar hebben ze het niet over, daar hoor je ze nooit over, ga maar naar slachtofferhulp zeggen ze dan, kijk daar moet wat aan gedaan worden, de slachtoffers en niet die junks, oprotten met die lui.die junk heb ik nooit ( gelukkig voor hem )gezien.

 10. Als ik de heer Zevenbergen goed beluister, dan zijn de criminelen in zijn visie niet de verslaafde daklozen, maar de drugsbaronnen die grof geld aan hun ellende verdienen. Dat sommige verslaafden vervolgens op het dievenpad gaan om hun hobby te bekostigen, is weer een andere zaak. Niet te gauw boos worden, waarde heer Meijer; het ‘luxe leventje’ leek mij duidelijk (en disculperend voor de daklozen) genoeg.

 11. Frederik Zevenbergen op

  Dank Raymond want zo was het inderdaad ook bedoeld. In mijn visie is het zo dat als de 24 uurs opvang gereed is, het tolereren van de mensonterende toestanden voorbij is. Verslaafden aan drank of drugs en andere mensen die aangewezen zijn op het leven op straat moeten dan opgevangen worden. Deze opvang moet als doel hebben de situatie te verbeteren en deze groep mensen een uitzicht op een regulier bestaan te geven. Als het aan mij zou liggen dan mag je als je in aanmerking komt voor de opvang en de steun van de gemeente wat mij betreft deze niet weigeren. Mensen die zich willens en wetens onttrekken aan de geboden opvang hebben niet het recht om de maatschappij nog verder schade te berokkenen door hun levensstijl. Daar moet dan ook hard tegen worden opgetreden. Het kan niet zo zijn dat we mensen willens en wetens aan de zelfkant laten bestaan met alle overlast daarvan. Opvang met zachte doch ferme hand gericht op verbetering van de kwaliteit van het leven van het individu.

 12. reactie voor dhr Zevenbergen:

  dank je wel voor je intelligente reactie, er zijn er maar weinig zoals jij. het gros weet absoluut niet waar ze het over hebben. er is idd een groepje mensen die misbruik maakt van de situatie van daadwerkelijk daklozen en hulpbehoevende, waardoor ze nog minder kans hebben op terugkeer in de samenleving. het eerste probleem is altijd het dakloos worden, en inkomsten. als je dan overal nul op rekest krijgt, er geen goede (individuele) opvang en hulp is, kom je heel gauw in het cirkeltje terecht en wordt het steeds moeilijker om terug te keren. ik weet waar ik over praat omdat ik er zelf een tijd in die situatie heb gezeten, ook ik heb overal aangeklopt voor hulp. in 1e instantie werd ik verwezen naar de gemeente waar ik eerder stond ingeschreven (de meeste daklozen staan niet eens ergens ingeschreven), waar ik een incompetente medewerker aantrof die me van het astje naar de muur verwees en me uiteindelijk gewoon liet zitten. in de tussentijd raak je steeds lager aan wal, en overal wordt je weggestuurd. dan kom je in aanraking met het groepje en kun je het helemaal wel vergeten. inmiddels, met dank aan MEZELF en aan een heel klein aantal mensen om me heen (mensen die al langer dakloos zijn en in die cirkels rondhangen hebben die vaak niet meer) sta ik weer op eigen benen, met een dak boven mn hoofd en een baan, maar ik zou graag de handen uit de mouwen steken en ermee te helpen dat er echt GOEDE hulp en opvang zou kunnen komen, want het is echt in en in triest wat er gebeurt. vaak is het ook een kwestie van het niet weten van mensen, ze weten niet wat er echt speelt en wat er moet gebeuren. als je dan weer ziet wat de vrijwilligers van de kerk doen, dat ze vaak naar het perron 0 komen om eten uit te delen, een vriendelijk woord en wat aandacht, dan is er dus nog wel wat hoop dat er meer mensen het lot van anderen aantrekken.

  iedereen mag maar blij zijn dat ze zelf niet in zo´n situatie verkeren, want neem van mij aan, het kan IEDEREEN zomaar gebeuren, dat blijkt maar weer.

 13. Waar haalt “Raymond” de flauwekul vandaan dat ik de heer Zevenbergen bedoelde?

  Boos worden over mensonterende toestanden lijk me overigens een vrij normale reactie, althans voor degenen met nog enig sociaal gevoel in hun donder. Edoch, ik schreef dat ik bedroefd werd, maar kennelijk mag dat ook al niet meer in het tijdperk van het balkellendige neoliberalisme, dat een kille wind door Nederland doet waaien. Het is echter, zoals de heer Hendriks aanstipte en waar ik ook op doelde, een schande dat de oorzaken van dak- en thuisloosheid niet worden weggenomen. Sterker, de overheid en politiek zijn zelf een (mede)veroorzaker door falend beleid, foute bezuinigingen en verkeerde prioriteiten. En daar hoor je inderdaad te weinig over.

 14. Hans en Dhr. Meier, er wordt ook wel gewerkt aan voorkoming van dakloosheid.

  Ik werk bv. als woonbegeleider om dergelijke praktijken te helpen voorkomen. Ik zou meer collega’s moeten krijgen, want wij kunnen de vraag niet aan. Hier zou de gemeente dus meer geld beschikbaar voor moeten stellen.

  Verder kunnen mensen met een huurschuld niet in de schuldsanering (WSNP) en worden hierdoor hun huis uitgezet.

  Hier zou het beleid moeten veranderen. Dit heeft alles te maken met de verharding van de maatschappij. Woningbouwverenigingen sturen tegernwoordig veel sneller deurwaarders om huur te innen met alle bijkomende kosten vandien.

  Ik ben verheugd te horen dat Portaal actie wil ondernemen tegen de toenemende dakloosheid en ik hoop dan ook dat er als eerste een oplossing komt voor opname van huurschuld in de WSNP, dan wel meer coulance naar mensen die uit de schulden proberen te komen door bijv. concrete hulp aan te bieden alvorens de deurwaarder er op uit te sturen.

  Daarbij is mij ter ore gekomen dat de Stadsbank (de enige bevoegde instantie voor toeleiding naar schuldsanering in Leiden) zelf 9% van het schuldbedrag van de client als gage rekent. Dit mag mijns inziens ook wel wat socialer.

 15. “Ik ben verheugd te horen dat Portaal actie wil ondernemen tegen de toenemende dakloosheid”

  Pardon? Portaal is medeveroorzaker van dak- en thuisloosheid door het stringente uitzettingsbeleid bij huurschulden en de verkoop en sloop van heel veel betaalbare sociale huurwoningen.

 16. Hierin moet ik dhr. Meijer gelijk geven, echter, Portaal geeft de laatste tijd steeds vaker aan toch iets te willen betekenen voor deze groep. Hierbij zal het echter niet helpen om een boze vinger te blijven wijzen naar betreffende, maar door een hopelijk positief contact de daad bij het woord te voegen om zo tot een constructieve oplossing te komen, juist voor de zaken die ik reeds noemde en die door dhr. Meijer nogmaals benadrukt worden.

 17. @Margreet. Ik hoop dat de nieuwe integrale aanpak van de schuldhulpverlening goed zal gaan functioneren. Het is de bedoeling dat die zich vooral ook zal gaan richten op preventie en vroege signalering. Namens de Cliëntenraad SoZA heb ik in dit verband gepleit voor het maken van afspraken met woningcorporaties en nutsbedrijven (al wordt dat laatste bemoeilijkt door privatiseringen en marktversnippering). Hiervoor was in de gemeenteraad enige steun te bespeuren. Woningcorporaties mogen uiteraard wel wat minder voortvarend zijn als het gaat om het in rekening brengen van incassokosten, want daarmee worden de schulden bepaald niet kleiner maar de problemen wel groter.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline