Fietsersbond Leiden maakt zich zorgen

De Fietsersbond Leiden heeft in een brief aan de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie, haar bezorgdheid kenbaar gemaakt over de gevolgen voor de Leidse fietser als het tracé van de RijnGouweTrein dwars door de Leidse binnenstad gaat. De bond maakt in de brief tevens duidelijk geen uitspraken te willen doen over het nut van de lijn. Tevens geeft de bond aan dat de provincie Zuid-Holland prioriteit geeft aan de fiets en vindt het dan ook niet te rijmen dat er straks een sneltram rijdt over een druk bereden hoofdfietsroute. De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietser en heeft al een achterban van ruim 1200 leden in de regio Leiden.

Verder vraagt de bond zich af hoe het straks is uit te leggen dat een provinciaal project heeft geleid tot afname van het fietsgebruik en toename van de verkeersonveiligheid. Volgens de bond kan er nog steeds voor gekozen worden om het tracé over bestaand spoor te laten lopen. Reizigers uit Boskoop en Alphen a/d Rijn willen immers naar het LUMC, de Hogeschool en de Universiteit, maar daarvoor hoeft de sneltram niet door de Breestraat, stelt de bond. Ook heeft Leiden er niets aan als straks de Leidse bezoeker de fiets vervangt voor de sneltram. Met de komst van de tram zal bovendien een flink aantal mensen die nu met de fiets naar de binnenstad komen straks kiezen voor een ander winkelcentrum. Tenslotte vindt de bond dat straks het meest milieuvriendelijke vervoermiddel door de komst van de sneltram sterk gedupeerd zal worden.

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×