Groen Links stelt vragen bij referendum koopzondagen

De Gemeenteraad heeft op 23 november 2006 groen licht gegeven voor een referendum over de koopzondag. Als er straks 4.000 handtekeningen worden gezet door burgers kan het debat in de stad losbarsten. De fractie van GroenLinks zet echter haar vraagtekens bij de referendumvraag en heeft het initiatief genomen om de vraagstelling te verbreden. De keuze moet zijn: “Alle winkels mogen alle zondagen open of geen enkele winkel mag alle zondagen open.” Bij de laatste optie blijft de openstelling in de hele stad beperkt tot de 12 zondagen in het jaar.

De referendumvraag zal gebaseerd zijn op het huidige initiatief raadsvoorstel van D66 en VVD. Het uitgangspunt is hierbij dat alle winkels in de hele stad elke zondag open kunnen zijn. Dit gebeurt op basis van de aanwijzing van de gehele stad als toeristisch gebied. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij alleen het gebied binnen de singels als toeristisch gebied is aangewezen.

GroenLinks heeft altijd al bedenkingen gehad over dit vreemde onderscheid bij de huidige verordening. Als maar een beperkt deel van de stad op zondag open mag zijn, brengt dit oneigenlijke concurrentie met zich mee. Dat is zeer ongewenst. GroenLinks is van mening dat het debat veel meer zou moeten gaan over de vraag of we wel of niet elke zondag de winkels open willen hebben. In de hele stad of nergens. Een dergelijke vraagstelling doet ook veel meer recht aan het debat over een aantal meer principiële vraagstukken zoals de 24-uurs economie, de positie van de kleine middenstander, de verkeersaantrekkende werking van een koopzondag, de concurrentiepositie van Leiden en de vrijheid van burgers om zelf te beslissen wanneer en waar ze winkelen.

Nu naar aanleiding van de proef van een aantal winkeliers in de binnenstad om alle zondagen open te gaan ook in de binnenstad een discussie is ontstaan, lijkt het de fractie van GroenLinks raadzaam de discussie over de openstelling van de zondagen fundamenteler te voeren dan nu dreigt te gebeuren. De fractie van GroenLinks wil de 12 koopzondagen per jaar niet ter discussie stellen. Dat kan op dit moment al in de hele stad en dat moet ook zo blijven.

De fractie van GroenLinks heeft in een brief aan het college, de referendumkamer en de indieners van het referendumverzoek verzocht om verkennend te onderzoeken of het mogelijk zou kunnen zijn dat de vraagstelling bij een te houden referendum uitgaat van een keuzemogelijkheid tussen het verlenen van vrijstelling van het verbod op basis van art. 3 lid 3 a van de winkeltijdenwet voor de gehele stad of voor geen enkel deel van de stad.

Een volgens de fractie van GroenLinks wenselijk A-B referendum over deze kwestie geeft dan ook de mogelijkheid om het debat over de referendumvraag een wat meer principieel karakter te geven, wat naar onze mening de discussie en de politieke participatie van de Leidse burgers alleen maar ten goede zal komen.

Advertentie

Leiden Koopzondag


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×