Geen vervolging Sociale Recherche

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging wegens valsheid in geschrifte in bij de Sociale Recherche Zuid-Holland Noord. Volgens het OM hebben rechercheurs van de dienst zich niet schuldig gemaakt aan het vervalsen van verklaringen in processen-verbaal. Vorig jaar dienden zeven mensen daarover een aanklacht in. Het OM stelt dat de sociale rechercheurs bij het opstellen van de processen-verbaal geen strafbare feiten hebben gepleegd. Naar de mening van het OM gaat het om interpretatieverschillen en geen strafbare feiten. De aangiften worden daarom verder niet in behandeling genomen.

Begin 2005 bundelden 22 gemeenten in Zuid-Holland Noord hun werkzaamheden op het gebied van het opsporen en bestrijden van fraude met sociale zekerheidsuitkeringen. De sociaal rechercheurs die hiermee belast zijn, vormen sindsdien het team Sociaal Recherche regio Zuid-Holland Noord. De rechercheurs werken vanuit Leiden.

De eerste klachten tegen de Sociale Recherche dateren al van begin vorig jaar. Naar aanleiding daarvan startte de SP toen een groot onderzoek naar de klachten. Volgens de partij kwamen er steeds meer meldingen binnen van burgers die ten onrechte werden beschuldigd van ongeoorloofd samenwonen.

In november kwam de zaak hoog op de politieke agenda te staan, toen het televisieprogramma één vandaag aandacht aan de kwestie besteedde. Naar aanleiding van die uitzending stelde onder meer GroenLinks in Leiden vragen aan het College van B&W. SP-wethouder Paul Jonas (Sociale Zaken) ging vervolgens pal achter de dienst staan. “Het team van de sociale recherche in Leiden bestaat uit zeer ervaren en geroutineerde medewerkers, voor wie sociale bejegening en respect voor de privacy voorop staat. Dat blijkt ook uit vele reacties van cliënten die ik onder ogen heb gekregen. Daarnaast is het natuurlijk wel hun taak en verantwoordelijkheid om mogelijke fraude op te sporen. De uitkeringen moeten bij die mensen terecht komen die er recht op hebben.”

“Ik heb het volste vertrouwen in dit team,” aldus Jonas die wel aangaf dat het goed zou zijn om de gesprekken tussen rechercheurs en ‘verdachten’ vortaan op te nemen of er een onafhankelijke derde bij aanwezig te laten zijn: “De huidige situatie kwetsbaar is voor beide partijen en daarom ook voor verbetering vatbaar.” In 2002 pleitte de SP er ook al voor om de gesprekken op video op te nemen. Ook toen waren er bij de partij klachten binnengekomen over de dienst. Zo zou er ‘disproportioneel grote druk’ wordt uitgeoefend op verdachten van uitkeringsfraude. “Hieronder vallen het om 05.00 uur met 6 man politie uit bed lichten (bejaarden van 71 en 75 jaar), het regelmatig uren lang in een cel worden opgesloten, dreigen met het inschakelen van de Raad voor de Kinderbescherming en de verdachten zo murw maken dat zij verklaringen ondertekenen die de sociale recherche zelf heeft opgesteld”, aldus SP toen. Naar aanleiding van die klachten schreef de SP toen een rapport over de werkwijze van de sociale recherche: “Een stiekeme relatie?! Sociale recherche op de loer!”. Dat rapport werd toen aangeboden aan het college van Burgermeester en Wethouders van Leiden, de Tweede Kamer en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Advertentie

Leiden socialerecherche


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×