Leden GroenLinks stemmen voor RijnGouweLijn

Afgelopen avond heeft de ledenvergadering van GroenLinks in overgrote meerderheid het advies van de werkgroep ‘Verkeer & vervoer’ overgenomen en besloten tot een actieve campagne om JA te stemmen voor de komst van de RGL. “Ook het afdelingsbestuur heeft geconstateerd dat de laatste inzichten en gegevens over de RGL geen aanleiding vormen om het eerder ingenomen standpunt ‘RGL ja, mits…’ te herzien,” zo laten afdelingsvoorzitter Popko Kuiper en fractievoorzitter Jos Posthuma gezamenlijk weten. “De RGL kan veilig worden aangelegd, de Breestraat knapt aanzienlijk op; de voorwaarde geen Oost zonder West blijft overeind en het OV-vervoer in de regio gaat er niet op achterruit,” aldus GroenLinks. Ook financieel vindt de partij het project verantwoord, omdat het risico vooral bij de Provincie ligt.

“De RGL als rail verkeerstructuur in regionaal verband is een verbetering voor de regio en de stad, draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van het autogebruik,” zo oordeelden de leden van GroenLinks. Wel werd ook aandacht gevraagd voor de knelpunten die door de tegenstanders zijn genoemd. Deze zijn volgens GroenLinks echter grotendeels op te vangen bij de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×