Stoom: "Keuze tussen doden of gewonden voor RGL-bestuurder"

De Leidse bewonerorganisatie Stoom heeft, met behulp van gegevens afkonstig van landelijke veiligheidsinstituten en het projectbureau RijnGouwelijn, onderzoek gedaan naar de remweg van de RijnGouweLijn. Volgens Stoom blijkt daaruit dat de RGL bij een noodstop op de Lammenschansweg een minimale remweg heeft die twee maal langer is dan die van bussen of auto’s. “Rekening houdend met de reactiesnelheid van de bestuurder en minder gunstige weersomstandigheden zal de remweg nog aanzienlijk langer worden bij een noodstop. Een botsing bij een snelheid van meer dan 30 km per uur kan voor fietsers en voetgangers dodelijke afloop betekenen,” aldus Stoom-bestuurder Frits van Oosten.

Van Oosten: “Trams hebben stalen wielen op stalen rails. Dat biedt voordelen als het gaat om de energie die nodig is om een tram voort te bewegen. Daar staat tegenover dat remmen tot problemen kan leiden als de stalen wielen op de stalen rails gaan slippen. Om dit op te lossen hebben trams naast een bedrijfsremming een noodrem die bestaat uit railremmen en een zandstrooier. Zo’n railrem is in feite een grote elektromagneet die tussen de wielen van het draaistel hangt direct boven de rails. De railrem kleeft als het ware aan de rails vast. Een en ander wordt bespoedigd door zand tussen de wielen en de rails te spuiten zodat ook de weerstand van het wiel op de rail hoger wordt.”

Volgens Stoom is zo’n noodremming zo sterk dat iedere staande reiziger in de treinstellen tegen de vlakte gaat. “Remmen redt een verkeersdeelnemer op straat, mits de snelheid niet hoger is dan 15 km per uur. Een noodstop bij hogere snelheden kan echter ernstige gevolgen hebben voor de OV-reiziger. De keuze voor de bestuurder is dan: het veroorzaken van gewonden bij reizigers in de RGL-treinstellen of een dodelijk slachtoffer onder de RGL.” Stoom verwacht dat de bestuurder van de RGL bij gelijkvloerse kruisingen regelmatig voor deze keuze geplaatst zal worden.

Op de Lammenschansweg is volgens een snelheidsanalyse die Stoom liet opstellen door Bureau Advin een snelheid mogelijk van 40 tot 57 km per uur. In de Breestraat is de snelheid van de RGL 15 km per uur en in de overige straten door de binnenstad is de snelheid 30 km per uur. Volgens deze berekening is, aldus Stoom, bij een noodstop op de Lammenschansweg minimaal een half treinstel van de RGL over het slachtoffer heen gereden, voordat de RGL tot stilstand is gekomen.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×