Universiteit is voor RijnGouwelijn

De Universiteit Leiden is voor de aanleg van de Rijn-Gouwelijn. Hoofd Vastgoed van de Universiteit Leiden Frans Dekker legt uit waarom: ‘De aanleg van de Rijn-Gouwelijn zal de bereikbaarheid, de onderlinge samenhang en de concurrentiepositie van de universiteit verbeteren. De Universiteit Leiden is geografisch binnen de gemeente Leiden in twee stadsdelen geconcentreerd, in het zuidwestelijk deel van de binnenstad en in de Leeuwenhoek. Zowel in de binnenstad als in de Leeuwenhoek studeren ongeveer 9000 studenten en werken ongeveer 2000 medewerkers. De universiteit ligt dus voor de helft voor en voor de helft achter het station. De onderlinge verbinding tussen beide delen via het openbaar vervoer is slecht. De Rijn-Gouwelijn zou hiervoor een directe en comfortabele oplossing bieden. Het zou de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten voor grote groepen studenten, zowel van universiteit als hogeschool, en medewerkers, zowel van universiteit als van de bedrijven in de Leeuwenhoek, sneller bereikbaar maken en het zou de samenwerking in het onderzoek tussen de faculteiten en het LUMC verbeteren.’

De Leeuwenhoek ligt ingeklemd tussen de Wassenaarsweg en de Plesmanlaan en wordt aan de westkant begrensd door de A4. Aan de oostkant gaat het gebied over in het stationsgebied waar ook het LUMC staat. Dit gebied wil de universiteit samen met de gemeenten Leiden en Oegstgeest en overige partners ontwikkelen tot een dynamische kennisstad, die kan uitgroeien tot een interactieve stedelijke omgeving waarin onderwijs op hoog niveau, wetenschappelijk toponderzoek en uitstekende industriële research en development zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Daardoor kunnen ze ook in internationaal opzicht de concurrentie optimaal aan. Als de Rijn-Gouwelijn er komt, vormen de nu reeds aanwezige kennis, infrastructuur en apparatuur een ideaal uitgangspunt om de Leeuwenhoek verder uit te bouwen tot een internationaal kenniscluster. De Leeuwenhoek kan dan verbonden worden met internationale transportfaciliteiten, nieuwe woonlocaties (wonen langs de Rijn, de kust, Valkenburg, de Leidse binnenstad) en samenwerkende instituten en bedrijven in de regio. De Rijn-Gouwelijn zou ook een stimulans betekenen voor de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park.

Leiden kan daardoor haar toonaangevende positie als Life Science Centrum verder profileren en haar aantrekkingskracht vergroten als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven en instellingen op het gebied van de life sciences. Een sterke universiteit Scholieren die in het oostelijk deel van Zuid-Holland en het zuidelijk deel van de provincie Utrecht wonen, zouden eerder voor Leiden als studiestad kiezen wanneer de stad voor hen beter bereikbaar zou zijn via het openbaar vervoer. Dekker vertelt dat binnen de Randstad de noord-zuid-verbindingen (snelwegen en spoorlijnen) tussen de woon- en werkgebieden goed zijn.

Leiden is centraal gelegen tussen de grote steden en Schiphol en profiteert hier dus optimaal van. De Rijn-Gouwelijn zal Leiden ook in oost-west-richting beter ontsluiten. Om als universiteit succesvol te kunnen concurreren op de internationale onderwijs- en onderzoeksmarkt, zijn de kwaliteit van de stad en de infrastructuur van doorslaggevend belang, weet Dekker. ‘Een sterke universiteit is voor de economische ontwikkeling van de stad en het welzijn van de bevolking van onschatbare waarde.’

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×