GroenLinks en PvdA content over inspraak RGL

GroenLinks en PvdA Leiden zijn tevreden over de resultaten van de inspraak op de RijnGouweLijn. Uit een onderzoek van GroenLinks en de PvdA blijkt dat er erg veel gebeurd is met de inspraakreacties op de RijnGouweLijn. Op basis van suggesties, opmerkingen en inspraak van buurtbewoners, belangengroepen, winkeliers etc. is een groot aantal belangrijke wijzigingen in het project aangebracht. Belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe Combi-variant voor de Lammenschansweg, waardoor het groene karakter van deze weg gewaarborgd blijft en de Professorenwijk een extra halte krijgt, en het enkel spoor op de Breestraat, zodat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers is in die straat. Inspraak loont, zo cocluderen PvdA en GroenLinks.

Ook zijn op tijd de belangrijke gegevens beschikbaar gekomen om tot een goede beoordeling van de van de komst van de RGL te komen. (verwachte vervoersaantallen, busnetplan Connexxion, veiligheidsadviezen, ondertekening financiering RGL West). Aan de belangrijkste kritiekpunten van tegenstanders o.a. STOOM, Fietsersbond en Rover is tegemoetgekomen. Daarbij wordt nog steeds voldaan aan de harde voorwaarden die de gemeenteraad van Leiden aan de komst van de RGL heeft gesteld. Op grond hiervan zijn beide fracties tevreden over de voorstellen die er nu liggen en roepen de bevolking op om 7 maart JA, voor de komst van de RGL te stemmen.

De belangrijkste resultaten Breestraat lang enkelspoor; geen dubbelspoor, Breestraat snelheid in de binnenstad wordt 15- 30 KM i.p.v. 50, Binnenstadstracé ligging en hinder: De Turfmarktlus komt erbij i.p.v. dubbelspoor, Lammenschanswegvarianten : de wens van bewoners wordt vervuld : combivariant, Extra halte op de Lammenschansweg kruising Koninginnelaan, Breestraat : fietsroute door de Breestraat blijft behouden; kan veilig worden aangelegd, Fietsbelangen: een tweede hoofdfietsroute over het Rapenburg en Groot aantal ‘ateliersessies’ en inspraakbijeenkomsten waarvan de reacties zijn verwerkt tot concrete aanpassingen

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×