Boudewijn Leeuwenburgh: "RGL is ideaal regiovervoermiddel"

‘Natuurlijk komt de RGL er, al kan het referendum wel vertragend werken,’ aldus Boudewijn Leeuwenburgh. Hij is directeur van LB Mobility en voorstander van de komst van de RijnGouweLijn. ‘Auto- en vrachtverkeer zal volgens de prognoses van het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat tot 2020 toenemen met 40 en 80 procent. Nieuwe wegen zullen vanwege de lange procedures dan nog niet beschikbaar zijn en Leiden zal dan volledig onbereikbaar zijn omdat heel de regio vol staat. De RGL is de enige hoogwaardige oplossing om de binnenstad bereikbaar te houden.’

LB Mobility heeft veel ervaring met lightrail-projecten in binnen- en buitenland. Leeuwenburgh noemt dan ook talloze voorbeelden uit andere steden waar de lightrail succesvol is ingevoerd. ‘Het is het ideale regiovervoermiddel. We hebben de trein voor de lange afstanden en de tram voor korte ritjes in de stad. Voor trajecten binnen de regio pakt echter iedereen de auto, omdat er geen alternatief is.’ Hij ziet de RGL er hoe dan ook komen. Als bij het referendum wordt tegengestemd, zal dat alleen tot uitstel leiden.

‘Dan wordt eerst de RGL-West aangelegd, die toch weer wordt doorgetrokken naar Gouda.’ Leeuwenburgh vindt dat het referendum eigenlijk niet nodig was geweest als vanaf het allereerste begin met de bevolking was gepraat. ‘Pechtold heeft een grote vergissing gemaakt toen hij het referendum tegenhield, maar de fout ligt al bij zijn voorgangers.’ De gemeente heeft zelf weerstand opgeroepen tegen het project door de bevolking te laat en onvoldoende te informeren, volgens Leeuwenburgh.

Tijdens de discussie heeft Leeuwenburgh van zowel voor- als tegenstanders veel onzin gehoord. ‘De RGL is een regionale tram die ook op de spoorlijn kan rijden, maar is geen zware trein. Wel zullen ze anders zijn dan de voertuigen die nu tussen Gouda en Alphen rijden, dat zijn eigenlijk trams van Stockholm. Ook dat er geen rotondes kunnen komen op de Lammenschansweg als de RGL wordt aangelegd, is klinkklare onzin. In het buitenland zijn er juist vele voorbeelden van te vinden’ Dat iedere geboren Leidenaar tegen is, berust ook op een fabeltje: zelf bewijst hij het tegendeel.

Toch heeft hij ook kritiek op de gang van zaken. Uit een onderzoek naar succes- en faalfactoren is in Sheffield als faalfactor gebleken dat er teveel bestuurlijk verantwoordelijken waren en dat die te snel afwisselden. Dit ziet Leeuwenburgh ook in Leiden gebeuren. ‘Er zijn al zoveel wethouders mee bezig geweest, dat de grote lijn kwijt is. Bovendien is het personeelsverloop bij het Projectbureau RGL ontzettend hoog.’ Hierdoor worden er te veel ad hoc besluiten genomen en is de samenhang binnen het project verloren gegaan. Een typerend voorbeeld is de nieuwbouw van het ROC, waardoor de RGL plotseling een slinger moet maken, terwijl in eerdere plannen een halte onder de spoorbaan zowel een functie zou hebben voor het ROC als voor de Burgemeesterswijk.

Bovendien zou het de voorkeur verdienen dat de Breestraat fietsvrij wordt. Leeuwenburgh’s ideaal is een gevel-tot-gevel winkelstraat met sierbestrating die volledig voetgangersgebied is. Daar kan dan zonder problemen een tram met snelheidsbegrenzer doorheen. Juist de brommers en fietsers maken de Breestraat gevaarlijk. Dat blijkt ook uit het veiligheidsrapport waar wordt aangegeven dat er juist onveiligheid zal zijn tussen fietsers en voetgangers onderling en niet met de tram. Verder zijn er veel steden die juist vanwege de binnenstad besluiten dat de regionale trams niet langer mogen zijn dan maximaal 40 meter en dus niet met gekoppelde trams rijden. Het blijkt in die steden minder bezwaarlijk een keer vaker te rijden dan met de lange dubbele trams. Dat zou ook hier veel problemen oplossen. Dan kan ook het perron worden ingekort bij de Centrale Apotheek, zodat het niet meer dwars op een doorgaande fietsroute ligt.

De RGL moet beslist bovengronds door de binnenstad, om die aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek. ‘In Düsseldorf hebben ze een tramlijn ondergronds gebracht. De gezellige winkelstraat is ’s avonds nu unheimisch en sociaal onveilig.’ De Breestraat is alleen aantrekkelijk te maken door er een voetgangersgebied met tram van te maken. Het busplan van Connexxion is ronduit slecht, vindt de voormalige directeur van het busbedrijf. ‘Er is niet vanuit de klant gedacht, het toont geen totaal aanpak en er is alleen geredeneerd vanuit de huidige grote bussen.’ Maar dit is voor een groot deel ook het gevolg van ad hoc genomen besluiten door de gemeenteraad. Hij is van mening dat de ontwikkeling en regie van het busnet en de uiteindelijke uitvoering het best gescheiden kunnen worden. Ook zou het best kunnen zijn dat buitenlandse maatschappijen interesse hebben in de exploitatie als de aanbesteding goed wordt geregeld.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×