Referendumkamer verwerpt klachten Hooigrachtbewoners

De Referendumkamer heeft de klacht die een aantal bewoners van de Hooigracht indienden over de in hun ogen slechte en te late informatievoorziening over de gevolgen van de RijnGouweLijn voor hun straat verworpen. Pas tijdens een informatieavond op 30 januari werd duidelijk dat de komst van de RGL tot gevolg zal hebben dat er 40 tot 60 bussen per uur over de Hooigracht zullen gaan rijden. Op dat moment kon er geen subsidie meer worden aangevraagd voor het starten van een nee-campagne in het kader van het referendum. De bewoners vroegen vervolgens om uitstel van het referendum. Volgens de gemeente is de kritiek niet terecht. Volgens de heer Van der Kolk, gemeentelijk projectleider RGL, is al in oktober en november vorig jaar is door de gemeente overleg gepleegd met de wijkverenigingen Pancras-West en Tussen de Rijnen.

De Referendumkamer stelt zich op het standpunt dat het voor geïnteresseerde bewoners te verwachten was dat de komst van de RGL consequenties zou hebben voor de Hooigracht. Al in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 is door veel partijen en andere betrokkenen aangegeven dat de Witte Singel en de Hooigracht naar verwachting extra zullen worden belast wanneer de bussen niet meer door de Breestraat kunnen rijden. De Referendumkamer vindt wel dat het achteraf gezien beter zou zijn geweest wanneer de informatieavond voor de bewoners op een eerder moment zou hebben plaatsgevonden.

Het opschorten van het referendum noemt de Referendumkamer buitenproportioneel, aangezien alle voorbereidingen voor het referendum op 7 maart al hebben plaatsgevonden. Ook vindt de referendumkamer dat de bewoners rijkelijk laat met hun verzoek zijn gekomen. Tussen de informatiebijeenkomst van 30 januari en het verzoek zat een periode van drie weken.

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×