Trein-affiche mag van Referendumkamer

De affiches die zijn verspreid door het samenwerkingsverband ‘Geen Trein door de Stad’ zijn niet misleidend. Dat is het oordeel van de Leidse Referendumkamer die zich over het campagnemateriaal boog naar aanleiding van een klacht van GroenLinks-fractievoorzitter Jos Posthuma. De affiches hebben een deel van de Breestraat als achtergrond. Op de voorgrond is een railvoertuig afgebeeld op spoorrails met dwarsliggers en grind. Verder zijn op de hoek van een zijsteeg spoorbomen te zien. Volgens Posthuma geeft de afbeelding een volstrekt verkeerd beeld van de RGL. “Er is geen sprake van NS-treinstellen: het gaat bij de RGL om lightrail. Met de leuze ‘Geen Trein door de Stad’ wordt bij de bevolking ten onrechte de indruk gewekt dat er een trein door de binnenstad komt”. Posthuma vindt dat als het referendum wordt beïnvloed door een valse voorstelling van zaken en het bewust geven van onjuiste informatie, de uitslag niet de betekenis kan krijgen als waarvoor het referendum was bedoeld.

De Referendumkamer is van mening dat in de campagne niet mag worden verlangd dat de uitingen in alle opzichten objectief en tot in detail genuanceerd zijn. “Situaties kunnen op verschillende ma­nieren worden gewaardeerd en verwachtingen kunnen verschillen. De ene partij kan de nadruk leggen op het ene aspect, de andere partij op het andere. Een zekere mate van overdrijving in de campagnes is daarenboven normaal en aanvaardbaar”. Los daarvan blijkt het op de affiches afgebeelde voertuig geen NS-trein te zijn, maar een lightrail-voertuig. De tegenstanders namen de afbeelding over uit een informatiekrant van het projectbureau RGL.

Voor het hoofdbezwaar van Posthuma, de aanduiding van de RGL als ‘trein’, is de Referendumkamer ook niet gevoelig. “Waar de een bij de RGL-voertuigen de nadruk legt op de overeenkomsten met trams, kan de ander de overeenkomsten met treinen benadrukken. ‘Geen Trein door de Stad’ heeft duidelijk dit laatste gedaan, in het bijzonder uitgaande van de afmetingen van de RGL-voertuigen.

Voor de gemiddelde kiezer is naar de mening van de Referendumkamer voldoende duidelijk dat de gewraakte affiches een ludiek karakter hebben en niet bedoeld zijn als een exacte weergave van de RGL-voertuigen en de toekomstige situatie op de Breestraat. Aan dat ludieke karakter wordt sterk bijgedragen door de afgebeelde spoorwegovergang op de hoek van de Vrouwensteeg. Door de duidelijke overdrijving op het affiche kunnen er naar de mening van de Referendumkamer geen misverstanden ontstaan over het karakter ervan. De Referendumkamer concludeert dan ook dat er geen reden is om het samenwerkingsverband ‘Geen Trein door de Stad’ te verzoeken om te stoppen met de campagne-uitingen.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×