"Leids ‘Nee’ heeft gevolgen voor ambities Holland Rijnland"

“De samenwerkende gemeenten van regio Holland Rijnland betreuren de uitkomst van het Leidse referendum gisteren. Door ‘Nee’ te zeggen tegen medewerking aan de RijnGouwelijn, heeft de Leidse bevolking aangegeven dat men de lightrail door de binnenstad niet als reële optie ziet. De regio is van mening dat Holland Rijnland onverminderd behoefte heeft aan hoogwaardig openbaar vervoer en dat dus goed gekeken moet worden naar mogelijke RGL alternatieven,” dat zegt Roelof van Netten, secretaris van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in een eerste reactie op de Leidse referendum-uitslag. “In samenwerking met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland wil Holland Rijnland de komende tijd onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn voor hoogwaardig openbaar vervoer. Al eerder is de ‘buitenom’ variant bekeken. Deze bleek echter duurder en heeft als nadeel dat de tram niet meer in de binnenstad komt.”

Peter Glasbeek, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de regio Holland Rijnland: “We zijn uiteraard erg teleurgesteld, maar moeten wel snel verder met het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer. Daartoe moeten we eerst goed bezien wat wel en wat niet kan. We zijn gestart met het opstellen van een regionale openbaar vervoervisie waarin hoogwaardig openbaar vervoer een belangrijke rol zal spelen. De uitspraak van de Leidse bevolking maakt het realiseren op afzienbare termijn van hoogwaardig openbaar vervoer in onze regio er niet makkelijker op. De ontwikkeling van goed openbaar vervoer is belangrijk voor het opheffen van huidige mobiliteitsknelpunten. Bovendien maakt onze regio deel uit van de Randstad, die zich ontwikkelt naar een netwerkstad. Daarnaast hebben de twaalf gemeenten een aantal regionale ambities, zoals de woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg en de ontwikkelingen van biolifescience in de Leeuwenhoek die zonder hoogwaardig openbaar vervoer minder tot ontplooiing komen. Ook het versterken van de centrumfunctie van Leiden in de regio kan moeilijk gedacht worden zonder hoogwaardig openbaar vervoer naar het Leidse centrum. We staan nu voor de vraag of en hoe we deze ambities kunnen combineren met de uitspraak die de bevolking van Leiden gisteren heeft gedaan.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×