Vergunning appartementen Julianastraat ten onrechte verleend

De gemeente Leiden heeft vorig jaar onterecht een bouwvergunning verleend voor de bouw van een viertal appartementen aan de Julianastraat. Het onafhankelijk onderzoeksbureau ‘4iTrust’ uit Amsterdam dat van de gemeente opdracht kreeg om het functioneren van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de dienst Bouwen en Wonen onder de loep te nemen stelt dat de afgifte van de bouwvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Ook heeft de dienst verzuimd om de brandweer te vragen de aanvraag te toetsen aan de brandveiligheidseisen. Volgens de gemeente blijkt uit het onderzoeksrapport dat er geen sprake is van een bewust gemaakte fout, belangenverstrengeling of corruptie. Er zou sprake zijn van inschattingsfouten bij het doorlopen van de procedures.

Jaarlijks verleent de afdeling Vergunningen en Subsidies zo’n 1200 bouwvergunningen. “Het verlenen of weigeren van bouwvergunningen is een complex proces waarbij sprake is van ingewikkelde regelgeving. Helaas bestaat daarbij de kans dat er een keer een fout wordt gemaakt,” aldus een woordverder van de gemeente Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×