Ook ChristenUnie teleurgesteld in provincie

De ChristenUnie Leiden is teleurgesteld in de onbuigzame opstelling van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ten aanzien van de Rijngouwelijn. “GS geeft een onjuiste voorstelling van zaken door te suggereren dat het Leidse alternatief niet tegemoet zou komen aan de belangen van de regio. Het alternatief dat Leiden heeft ontwikkeld komt geheel tegemoet aan de wensen van de regio en is bovendien stukken goedkoper,” aldus fractievoorzitter Guido Terpstra. “Het lijkt er op dat het GS niet te doen is om tot een goede en bevredigende oplossing te komen, maar om het onverkort doorzetten van de oorspronkelijke plannen”.

Terpstra: “Door de uitslag van het referendum volkomen te negeren lijkt GS de deur dicht te gooien om tot een echt goede oplossing voor het openbaar vervoer in onze stad en regio te komen. De ChristenUnie roept de leden van de Provinciale Staten met klem op hun democratische verantwoordelijkheid te nemen en niet te kiezen voor de heilloze weg van een aanwijzing, maar recht te doen aan de wensen van de Leidse bevolking.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×