Het schilderij op de omslag van de petitie is "De zelfopoffering van burgemeester Van der Werff". Het werd in 1829 geschilderd door Gustaaf Wappers. Het is eigendom van het Centraal Museum Utrecht en in langdurige bruikleen gegeven aan de Lakenhal in Leiden. Burgemeester van der Werff is vervangen door verkeerswethouder John Steegh. (Foto's: Chris de Waard).

Franssen heeft Leidenaren niets te zeggen

Of hij de Leidenaren nog iets wilde meegeven in relatie tot de aanleg van de RijnGouweLijn? Een stellig Nee was het antwoord van de Commissaris van de Koningin (CvdK) Jan Franssen vanavond na afloop van het werkbezoek dat hij aan Leiden bracht. De CvdK is toch een beetje de burgemeester van Zuid-Holland, maar de inwoners die in Leiden wonen komen er dus maar bekaaid vanaf. Ook op de petitie die STOOM, ROVER en de Fietserbond, verenigd in het comite Geen trein door de Stad, hem overhandigden wilde hij niet reageren.

Franssen bracht de middag door in Leiden om kennis te maken met het College van B&W, de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Na afloop was er voor de pers gelegenheid om met de CvdK te spreken. Dat moment werd aangegrepen om hem te bevragen over de het besluit dat zijn College van Gedeputeerde Staten heeft genomen om de RijnGouweLijn tegen de zin van Leiden door de Breestraat aan te leggen.

Naast STOOM, ROVER en de Fietserbond voerde ook de Leidse SP actie. In de hal van het stadhuis werd een anti-RGL spandoek ontrold.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×