Ruim 7 miljoen euro opbrengst gemeentelijke panden

Minder panden dan gepland, meer opbrengsten dan voorzien. In het voornemen om eigen panden af te stoten verkocht de gemeente tot nu toe dertien panden. Het leverde de gemeentekas 7,4 miljoen euro op. Het geld gaat naar het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRIL), waarin alle projecten zijn opgenomen die de gemeente de komende jaren uitvoert. Het doel was om 7,6 miljoen euro op te halen met de verkoop van gemeentelijk vastgoed in 2007. Met veel minder verkochte objecten dan gepland is dat bedrag wel gehaald, de opbrengsten per pand zijn dus boven verwachting hoog. Des te opmerkelijker gezien de vaak slechte staat waarin de panden door achterstallig onderhoud verkeren. Voor 2008 hoopt Witteman 8,5 miljoen euro te incasseren.

De wethouder gaf tekst en uitleg bij de procedure die is gevolgd na het besluit van de gemeenteraad om een groot deel van de gemeentelijke panden te verkopen. Dat had meer consequenties dan aanvankelijk gedacht, de belangrijkste reden dat er geen 25 maar tot nu toe 13 objecten zijn verkocht. De verkoop geschiedt door drie makelaars die de taxatiewaarde als minimum hanteren. Er is zoveel mogelijk openbaar aanbesteed. De resultaten stemmen het college tot tevredenheid. “Investeerders pakken meteen de draad op, er wordt volop getimmerd en geschilderd. Een goede zaak voor het stadsbeeld”, aldus Witteman. De raad kon daar wel een heel eind in meegaan. De SP en in mindere mate GroenLinks maken zich echter zorgen over de gevolgen van de verkoop voor maatschappelijke organisaties, nu vaak huurder van het vastgoed. Louk Rademaker (SP) mist een visie hierop bij het college. Witteman wees er op dat de gemeente die huurders niet in de steek laat, maar wel kijkt of hier en daar andere locaties kunnen worden gevonden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×