Wonen, werken, leren en sporten aan Haagsche Schouwweg

Het initiatief Huis van de Sport is door college en gemeenteraad positief ontvangen. Dat bleek dinsdagavond bij de presentatie van de plannen voor de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. Wethouder Marc Witteman (PvdA) is na aanvankelijke scepsis ook positief gestemd. Hij heeft een extern bureau opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Daarin worden eveneens de uitbreidingsplannen van hotel Holiday Inn en de zogenaamde Paardenwei meegenomen. Witteman vertrouwde de raadsleden ook toe dat hij “uit redelijk betrouwbare bron” heeft vernomen dat de plannen passen in het volgende week te presenteren collegeakkoord van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks.

In het voorjaar schoof architect Marius Ballieux, voorzitter van de PR commissie van voetbalclub DoCoS, aan bij Witteman met een ambitieus plan voor de herontwikkeling van sportpark De Morsch. De wethouder was aanvankelijk niet onder de indruk. “Ik heb een kast vol onuitgevoerde plannen op mijn werkkamer staan. Vaak blijft het beperkt tot een mooi document.” Zo niet in het geval van Ballieux. Hij liet zich door de eerste reactie van Witteman niet ontmoedigen en kreeg de steun van de andere clubs in het gebied. Met hulp van ondernemer en DIOK lid Cees Ahsmann en Tjeerd Scheffer werkte hij een parkachtige omgeving uit waarin plaats is voor 2 sporthallen, kunstgrasvelden, 400 woningen, kantoren en scholen. Het kan eveneens fungeren als evenementenlocatie en er is ruimte voor een ijsbaan. Door op verschillende niveaus te bouwen ontstaat meervoudig ruimtegebruik. Een parkeergarage moet ruimte bieden aan 1650 auto’s.

Het Huis van de Sport zet hoog in. Woordvoerder Tjeerd Scheffer, tegenwoordig manager bij basketbalclub ZZ Leiden: “Met een dergelijke accommodatie is Leiden in staat om internationale sportevenementen hier naar toe te halen.” De stuurgroep heeft een brief van het Nederlands Olympisch Comité waarin de plannen worden aangeprezen. De sportkoepel ziet Leiden als één van de twintig potentiele locaties voor de Olympische Spelen die zij in 2028 naar Nederland willen halen.

De initiatiefnemers hebben ook gesproken met de werkgroep die de plannen voor een nieuwe ijsbaan uitwerkt. Volgens Ahsmann staan alle lichten in dat onderzoek op groen om schaatsen in Leiden te continueren. Wethouder John Steegh wilde dat overigens niet bevestigen, hij heeft de presentatie van het ijsbaan rapport doorgeschoven naar het nieuwe college.

Naast de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wacht Witteman de reacties af die de komende weken zullen komen vanuit omliggende wijken. De politiek reageerde in ieder geval enthousiast. De diverse fracties haastten zich dinsdagavond om hun warme hart voor de sport uit te dragen. Abram Flippo (CDA) vindt dat de gemeente alles in het werk moet stellen om dit snel te realiseren. Witteman temperde het sentiment door te wijzen op de talrijke ontwikkelingen rond het betreffende gebied die met elkaar samenhangen. Het Bio Science park, de RijnGouweLijn, een ongelijkvloerse kruising op de Plesmanweg en woningbouw door Portaal langs de Haagsche Schouwweg zijn daarvan enkele voorbeelden. “Dit plan moet een kans krijgen, maar we kunnen ook niet roepen dat we volgend jaar gaan bouwen”, aldus de wethouder. Voor het plan is een bestemmingsplanwijziging nodig, een procedure die minimaal 2 jaar beslaat.

Advertentie

Leiden Sport huisvandesport


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×