De onderhandelaars van de vier partijen met in hun midden de twee formateurs Olav Welling en Gerard van Gees. In een persconferentie werd het gesloten akkoord toegelicht. (Foto: Chris de Waard).

Nieuw college moet Leiden weer centrumfunctie bezorgen

De Stad van Ontdekkingen uitbouwen tot een krachtige stad. Met die boodschap sturen de onderhandelaars van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks hun geslonken wethoudersploeg de komende twee jaar op pad. Een stad die weer het centrum van de regio wordt, waar draagvlak is voor grootstedelijke voorzieningen en die de midden- en hogere inkomensgroepen voor de stad weet te behouden. Vijf wethouders (tegen zes in de vorige periode) moeten die klus gaan klaren. Naast de “blijvertjes” Marc Witteman, Gerda van den Berg (PvdA) en John Steegh (GroenLinks) zijn dat CDA fractieleider Jan-Jaap De Haan en Pieter van Woensel (VVD), oud-wethouder van Den Haag.

Het schrappen van de proef met medische hero├»nevoorziening in de Professorenwijk, 1000 extra parkeerplaatsen in garages bij de Morspoort en aan de Haagweg, een permanente locatie voor het Centrum Opvang Asielzoekers en de verruiming van de openingstijden van de afdeling Burgerzaken (ook op zaterdag) zijn in het oog springende afspraken. De bebouwing van de Oostvlietpolder blijft afhankelijk van de beslissing van de Raad van State. Mocht deze groen blijven dan wil de coalitie op beperkte schaal woningbouw inpassen. De fietskelder onder het stadhuis is gesneuveld.

Het volledige coalitieakkoord: klik hier

Beluister de presentatie van het coalitieakkoord: luister hier

 

Het akkoord, tot stand gekomen onder regie van de formateurs Gerard van Hees en Olav Welling, werd dinsdagavond in een volle raadszaal gepresenteerd. De onderhandelaars namens de vier partijen toonden zich stuk voor stuk tevreden met het resultaat. GroenLinks aanvoerder Rianne Becht herkent in het akkoord vooral het armoedebeleid en het feit dat Leiden een klimaatneutrale stad moet worden. Binnenstadbewoners met een hybride auto krijgen een forse korting op de parkeervergunning, het groen in de stad moet worden verbeterd. Als het om winstpunten voor de VVD gaat, wist fractievoorzitter Paul Laudy niet waar hij moest beginnen:”De RGL die er toch komt, cameratoezicht op bedrijventerreinen, geen medische heroine, allemaal zaken waarin wij het VVD standpunt herkennen”. Dat laatste punt gold ook voor CDA-er Jan-Jaap De Haan. De toekomstig wethouder Cultuur en Werk en Inkomen, noemde verder de koopzondagen (maximaal 14 per jaar) en een zo groen mogelijke Oostvlietpolder als punten waarin de CDA achterban zich zal herkennen. Voor de PvdA was het misschien nog wel het meest lastig om aan te geven in welke punten de partij zich herkent. De sociaal-democraten maakten onlangs nog onderdeel uit van een links college en gooien het nu dus over een andere boeg. Het zag bovendien de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, al decennia in PvdA handen, naar de VVD gaan. De partij houdt wel beide wethouders in het college, zij het met (deels) andere portefeuilles. Gerda van den Berg krijgt naast Onderwijs en Zorg ook de post Financien, Witteman pakt Economische Zaken, Sport en Personeel op. Hij houdt nog wel enige voeling met zijn oude portefeuille door de dossiers parkeergarages en het Huis van de Sport.

Het nieuwe college wordt donderdag benoemd in de raadsvergadering. Voor die tijd moeten de leden van betrokken partijen nog hun fiat geven. Dat gebeurt in de ledenvergaderingen die de partijen voor woensdagavond hebben uitgeschreven. Zodra B&W is geinstalleerd. gaat het aan de slag om met een gewijzigde begroting 2008 te komen, inclusief een meerjarenbeeld dat recht doet aan het gesloten akkoord.

 

Leiden Coalitieakoord 2007


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×