Evaluatie Woonzicht: jonge starters kansloos

Uit de evaluatie van woonzicht is gebleken dat jonge starters achterblijven bij de toekenning van huurwoningen. De evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem voor de regio Holland Rijnland is gisteren gepresenteerd. Na een inhoudelijke discussie is besloten dat er een tweede bijeenkomst volgt en dat er dan wijzigingen worden voorgesteld. Jonge starters zijn vrijwel kansloos op de woningmarkt. Ook blijkt dat meer dan de helft van de beschikbare woningen is toegewezen aan mensen met een urgentieverklaring. Van de 1197 woningen is een groot deel toewezen aan stadsvernieuwingsurgenten.

Zowel in het laatste halfjaar van 2006 als het eerste halfjaar van 2007 was het totale aantal aangeboden woningen lager dan in de voorafgaande jaren. In totaal zijn het eerste jaar 3285 woningen aangeboden via woonzicht. Daarvan waren er 1197 in Leiden. Er werd ruim 166.000 keer op een woning gereageerd. Er zijn minder woningen toegewezen aan woningzoekenden onder de 35 jaar en meer aan woningzoekenden van 35 tot 65 jaar.

Starters
Meer dan 85% van de reacties op starterswoningen is afkomstig van woningzoekenden tot 35 jaar, terwijl tweederde van de voor starters gelabelde woningen aan woningzoekenden van boven de 35 jaar wordt verhuurd. Met het starterslabel worden dus relatief weinig jonge starters geholpen. De gemiddelde leeftijd van starters die een woning hebben gekregen, is fors gestegen.

Slaagkans
De slaagkans is het aantal geslaagde woningzoekenden gedeeld door het aantal actieve woningzoekenden. In Leiden is de slaagkans voor woningzoekenden 16%. De slaagkans voor Leidse woningzoekenden die in Leiden een woning zoeken is 9%.

Urgentie
Er werden 987 urgentieverklaringen aangevraagd, waarvan 442 voor stadsvernieuwing. In totaal zijn er ongeveer 650 woningen toegewezen aan urgenten. Er zijn 222 woningen toegewezen aan stadsvernieuwingsurgenten.

Regio
De regio Holland Rijnland heeft sinds 1 januari 2006 één regionale woningmarkt. De woningen van aangesloten woningaanbieders worden via Woonzicht.nl aangeboden aan de burgers in en buiten de regio Holland Rijnland. Bij de invoering van het regionale huisvestingsbeleid is afgesproken dat na een jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Het rapport van RIGO Research is te vinden op de website van Holland Rijnland.

Advertentie

Leiden Woonzicht


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×