Wijkvereniging vecht legalisering coffeeshop aan

5

Het bestuur van de wijkvereniging Pancras-West eist van de gemeente dat de legalisering van café New Times en coffeeshop Joy in de Beschuitsteeg wordt teruggedraaid. “De gemeente blijft maar besluiten nemen, waar we niets anders tegen kunnen doen dan maar weer bezwaar aantekenen”, aldus voorzitter Jaap van Meijgaarden. In 2004 maakte de wijkvereniging met succes bezwaar tegen de horecafunctie van de twee panden. Later stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast zonder horeca-aanduiding voor de panden Beschuitsteeg 6 en 6a. Daartegen werd door de exploitant geen bezwaar gemaakt. Toen de gemeente in 2006 alsnog horeca in de panden toe wilde staan, maakte de vereniging opnieuw bezwaar. “Kortom, u had anders kunnen en dienen te besluiten,” aldus de wijkvereniging in een brief aan het Leidse college, waarin ook gesteld wordt dat (bezoekers van) de twee horecagelegenheden veel overlast voor de buurt veroorzaken.

Volgens Van Meijgaarden is het besluit om de horeca alsnog te gedogen in strijd met recente uitspraken van de voorzieningenrechter en de Raad van State in een procedure die een wijkbewoner tegen de gemeente had aangespannen. Daarbaast zou het besluit in strijd zijn met de Kroonuitspraak betreffende het bestemmingsplan Pancras-West en het bestemmingsplan. Daarin wordt uitbreiding van de horeca, of het verlenen van een vrijstelling voor horeca niet toegestaan.

“Kortom uw besluit is in strijd met het bestemmingsplan, de vereisten van zorgvuldigheid en het motiveringsbeginsel. Om die reden vinden wij dat u dit besluit dient in te trekken en, om de overwegingen die wij in het voorgaande naar voren hebben gebracht, dient te vervangen door een besluit om alsnog het bestemmingsplan te gaan handhaven.”

Delen

5 reacties

 1. Ik woon zelf in deze omgeving en heb echt nog nooit last gehad. Het is altijd weer die zelfde wijkvereniging die loopt te zeuren op alles.

  Ik kan me nog herinneren dat ik een paar jaar gelden een enquete in de bus kreeg van deze wijkvereniging. In deze enquete werd gevraagd hoeveel last je had van de horeca in de buurt. De enquete was zo opgesteld dat ze er al helemaal vanuit gingen dat je last had van de horeca.

  Dit is dan ook precies het probleem van de wijkvereniging. Het is een klein clubje oude lui die het liefst de buurt helemaal niet zien veranderen, elke cafe is er 1 teveel, tenzij het hun eigen stamkroeg is.  Een paar van die conservatievelingen die tegen elke vorm van verandering zijn en al helemaal tegen elk vorm van softdrugs, nou is 1 ding duidelijk dat er ook een hele grote groep bewoners is die er helemaal geen last van heeft.

  IK ZEG GO NEW TIMES!!! Laat je niet gek maken!

  1x per jaar een feestje in de straat dan kon ook al niet, en nu dit. Laat ze verhuizen naar de veluwe, pleassssse!!

 2. marco van duijn op

  Waaruit blijkt dat omwonenden van café New Times van Meijgaarden een mandaat hebben gegeven om namens hun bezwaar te maken?
  Welke bewijzen zijn er van de genoemde overlast?
  De kop van het artikel slaat al helemaal nergens op. Van Meijgaarden mag misschien volgens de statuten een vereniging vertegenwoordiger, hij vertegenwoordigt zeker niet “de” buurt.

 3. Ter aanvulling van de opmerkingen van dhr. Van Meijgaarden (die ik in deze van harte deel) verwijs ik nogmaals naar het coalitieakkoord 2008-2010 van PvdA-VVD-CDA en GL, waarin men duidelijk op pagina 8 kan lezen dat het aantal coffeeshops in deze gemeente zal worden teruggebracht van 12 naar 8. Uit het coalitieakkoord:

  “Er zijn in Leiden 12 coffeeshops. In het kader van de terugdringing van het softdruggebruik en overlast vinden wij het wenselijk dit aantal terug te brengen naar 8. Deze afname wordt gerealiseerd door bij bedrijfsbeëindiging geen nieuwe exploitatie toe te staan en door coffeeshops die worden gesloten vanwege onwettig gedrag definitief niet meer toe te staan.”

  Het college/de burgemeester als portefeuillehouder op dit onderwerp komt de afspraken uit haar eigen coalitieakkoord dus niet na. Hoe gaat dhr. Lenferink voor het einde van deze collegeperiode het getal van  8 coffeeshops halen? Misschien wil hij dit eens duidelijk maken.

 4.  

  Niet alleen de wijkvereniging, maar ook diverse bewoners hebben bezwaar aangetekend (naast dit bezwaar, lopen er al veel procedure’s over deze kwestie). Wij, bewoners, zijn blij met de steun van de wijkvereniging!

  Chantal

 5. Ik hoor en lees toch vaak over de wijkvereniging wijkvereniging Pancras-West  die volgens mij bestaat uit enkele opportunisten zoals Jaap van Meijgaarden???

  Hoeveel mensen steunen nou die wijkvereniging en hoe zit het met stemrecht van die vereniging. Er zijn meer mensen die in Pancras West wonen die het absoluut niet met die wijkvereniging eens zijn.

  Tijd om die vereniging eens onder de loop te houden??

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline