Wijkvereniging vecht legalisering coffeeshop aan

Het bestuur van de wijkvereniging Pancras-West eist van de gemeente dat de legalisering van café New Times en coffeeshop Joy in de Beschuitsteeg wordt teruggedraaid. “De gemeente blijft maar besluiten nemen, waar we niets anders tegen kunnen doen dan maar weer bezwaar aantekenen”, aldus voorzitter Jaap van Meijgaarden. In 2004 maakte de wijkvereniging met succes bezwaar tegen de horecafunctie van de twee panden. Later stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast zonder horeca-aanduiding voor de panden Beschuitsteeg 6 en 6a. Daartegen werd door de exploitant geen bezwaar gemaakt. Toen de gemeente in 2006 alsnog horeca in de panden toe wilde staan, maakte de vereniging opnieuw bezwaar. “Kortom, u had anders kunnen en dienen te besluiten,” aldus de wijkvereniging in een brief aan het Leidse college, waarin ook gesteld wordt dat (bezoekers van) de twee horecagelegenheden veel overlast voor de buurt veroorzaken.

Volgens Van Meijgaarden is het besluit om de horeca alsnog te gedogen in strijd met recente uitspraken van de voorzieningenrechter en de Raad van State in een procedure die een wijkbewoner tegen de gemeente had aangespannen. Daarbaast zou het besluit in strijd zijn met de Kroonuitspraak betreffende het bestemmingsplan Pancras-West en het bestemmingsplan. Daarin wordt uitbreiding van de horeca, of het verlenen van een vrijstelling voor horeca niet toegestaan.

“Kortom uw besluit is in strijd met het bestemmingsplan, de vereisten van zorgvuldigheid en het motiveringsbeginsel. Om die reden vinden wij dat u dit besluit dient in te trekken en, om de overwegingen die wij in het voorgaande naar voren hebben gebracht, dient te vervangen door een besluit om alsnog het bestemmingsplan te gaan handhaven.”

Leiden Coffeeshop


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×