Opnieuw uitstel voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

De gemeente Leiden start niet met de aanleg van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder, zolang er geen nieuwe uitspraak ligt van de Raad Van State (RVS) op een zogenaamd herzieningsverzoek over de ontsluiting van het gebied. De Vereniging Vrienden van de Oostlvietpolder bereidt dat verzoek momenteel voor en zal het binnen enkele dagen indienen. Eerder gaf de RVS groen licht voor het bedrijventerrein, maar onlangs bleek dat er problemen zijn met de verkeersafwikkeling. De Lammebrug moet daarvoor worden verbreed naar vier rijstroken, maar de constructie is daarop niet berekend. De provincie beweerde eerder van wel. Wethouder Witteman wilde daarover geen oordeel geven, maar liet zich na enig aandringen door onder andere Guido Terpstra van de CU wel verleiden tot de uitspraak dat het in het algemeen een schande is als de overheid niet de waarheid spreekt. Of daar in dit geval sprake van is, laat hij over aan het oordeel van de RVS.

Volgens Witteman kan er overigens wel begonnen worden met de voorbereidingen voor de aanleg van het bedrijventerrein. De verbreding van de brug is volgens hem pas nodig als het hele bedrijventerrein in gebruik is. De SP wees erop dat zelfs zonder de aanleg van het bedrijventerrein de verkeersintensiteit al zo groot wordt, dat er permanent files komen te staan op de Europaweg en de Lammebrug.

Anders dan de provincie ziet Leiden geen alternatief voor ontsluiting van het gebied in de aan te leggen Rijnlandroute. Die ligt er bovendien op z’n vroegst in 2015. Wethouder Witteman: “De Rijnlandroute was voor ons geen uitgangspunt voor de ontsluiting, dus daar houden we nu ook geen rekening mee.”

Een raadsbreed gesteunde motie om geen onomkeerbare stappen te nemen in het traject naar de realisatie van het bedrijventerrein, werd door het college overgenomen. Witteman maakt wel een voorbehoud over de aankoop van grond in het gebied: “Een grondaankoop is per definitie niet onomkeerbaar, je kunt het weer verkopen. Als we geen gebruik maken van ons voorkeursrecht, dan nemen marktpartijen strategische posities in het gebied in en dat heeft enorme financiĆ«le gevolgen.” Witteman zegde wel toe mogelijke grondaankopen eerst met de raad te zullen bespreken. Eerder aangekochte grond in het ebied kost de gemeente nu al ruim driekwart miljoen per jaar aan rente.

Leiden Nieuws Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×