Meer subsidie voor herstructurering bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben een bedrag van ruim € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Gedeputeerde Asje van Dijk van Economische Zaken: “Wij leggen de nadruk op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe terreinen. Belangrijk daarbij is aandacht voor ruimtewinst. Deze uitgangspunten van ons beleid zie ik duidelijk terugkomen in de projecten die nu een subsidie ontvangen.” In de aanpak van de economische crisis wordt de eerste subsidietranche 2010 voor de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) verdubbeld waarmee investeringen naar voren worden gehaald. De provincie verleent subsidie aan acht projecten. In Leiden krijgt het Biosciencepark geld.

In onze regio gaat er verder geld naar Hillegommerbeek (Hillegom) en Meer en Duin (Lisse). “Met de uitvoering van bovenstaande projecten wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de herstructurering van 750 hectare bedrijventerrein zoals dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Inclusief deze tender bedraagt het aantal hectare herstructurering waaraan UHB is toegekend in deze collegeperiode inmiddels 595 hectare,” aldus Van Dijk.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×