Cursus voor Leidenaars die niet kunnen kiezen

Wie vaak twijfelt en moeite heeft met het maken van keuzes, kan terecht bij Marianne de Hoest van Praktijk Lavendeltuin. Deze zomer organiseert De Hoest een uit drie dagdelen bestaande cursus ‘Leren kiezen vanuit je hart’. De deelnemers leren aan de hand van een moeilijke beslissing naar binnen te kijken en de juiste besluiten te nemen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan keuzes over het wel of niet volgen van een opleiding of kiezen voor een baan. Op www.lavendeltuin.nl staat meer informatie over de kosten, locatie en data.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×