Ruim 15 miljoen voor Museum de Lakenhal

Het college van B&W stelt ruim 15 miljoen euro beschikbaar om de grootste problemen bij Stedelijk Museum de Laken op te lossen. Het gaat daarbij om het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het gebouw en de installaties, het oplossen van huisvestingsproblematiek en de gezondmaking van de museumexploitatie. Voor de programmering en de exploitatie wordt vanaf volgend jaar twee ton per jaar extra uitgetrokken, voor het wegwerken van achterstanden krijgt de Lakenhal in 2010 en 2011 € 250.000 extra. Voor renovatie en nieuwbouw van de Lakenhal trekt Leiden nog eens een bedrag van € 14 miljoen uit. Uit de ‘Quick Scan Stedelijk Museum De Lakenhal’ die is opgesteld door Bureau Berns MuseumManagement bleek de noodzaak van de nu genomen maatregelen. Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur): “De conclusie van het rapport is dat Stedelijk Museum De Lakenhal zonder nadere maatregelen geen reëel toekomstperspectief heeft om als adequate museumorganisatie met een gezond publieksbereik te blijven bestaan. Daarom grijpen we nu in en bieden we De Lakenhal weer perspectief”.

Het gezond maken van het museum heeft de allerhoogste prioriteit voor het college die nu alle aandacht en inzet gericht wil zien op het wegwerken van de achterstanden. De verbouwing van het museum volgt daarna in fase twee. Met het gezond maken van het museum wordt de basis gelegd voor de realisering van een toekomstvisie. De nieuwe directeur van de Lakenhal, Meta Knol, krijgt de opdracht zo’n visie op te stellen. Leidraad is daarbij het realiseren van nationaal interessante tentoonstellingen op basis van Leidse bronnen (zowel gericht op historie als op kunst).

Van de 14 miljoen die beschikbaar is voor renovatie en nieuwbouw wordt 5 ton bestemd voor de voorbereiding van de verbouwing die in 2013 plaats gaat vinden. De nieuwbouw vervangt de huisvesten van een aantal activiteiten die momenteel nog ondergebracht zijn in diverse panden rond het museum. Het gaat daarbij om een werkplaats, kantoorruimte en opslag. Op eigen terrein wordt aan de Lammermarkt een uitbreiding van ongeveer 1400 m2 gerealiseerd. 

Tegelijkertijd met het wegwerken van de achterstanden wil het college de komende jaren een aantal stappen te zetten met betrekking tot de eventuele verzelfstandiging van De Lakenhal. Doel is de eventuele verzelfstandiging te effectueren op het moment dat de renovatie en uitbreiding van het Lakenhalcomplex zijn voltooid.

Advertentie

Cultuur Leiden Nieuws lakenhalgeld


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×