Vrijplaats beticht gemeente van 'Staatssteun'

De Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg (SVK) heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de verkoop van de panden voor €150.000 aan een Leidse projectontwikkelaar. Volgens de stichting is dat maar een fractie van de marktwaarde, waardoor er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. De SVK wilde de panden zelf ook graag kopen en bracht in februari van dit jaar een bod uit van 1 euro. Daarbij wilde de stichting wel de verplichting op zich nemen om de panden op eigen kosten te renoveren. De gemeente verwierp dat bod. Ook een aantal andere biedingen vielen uiteindelijk buiten de boot. Onbegrijpelijk vindt de SVK, want een bod was meer dan een miljoen euro. Het Leidse Atrium Vastgoedontwikkeling BV bood aanvankelijk €100.000, maar betaalt volgens de koopovereenkomst €150.000. Volgens de gemeente hebben de panden een WOZ waarde van €1.300.000.

Uit de koopovereenkomst blijkt dat Atrium behalve een fikse korting op de marktwaarde ook een tweetal subsidies voor de renovatiekosten ontvangt. De gemeente financiert in elk geval de eerste €130.000 euro ‘milieukosten’ en het herstel van de walmuur bij de Oude Rijn. Volgens de SVK komt het er dus op neer dat Atrium de panden uiteindelijk gratis in handen krijgt. De SVK denkt dat aan het besluit tot verkoop van het onroerend goed geen economische maar politieke afwegingen ten grondslag liggen, omdat de SVK en gemeente verwikkeld zijn in een groot aantal juridische procedures over het gebruik van de panden.

De verkoop onder de marktwaarde, het hanteren van bijzondere voorwaarden aan het gebruik, de ongeldigverklaring van het merendeel van de biedingen, het meten met twee maten en de algehele mistige gang van zaken rond de verkoopprocedure noemt de SVK als redenen om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. De Commissie heeft in vergelijkbare kwesties kortingen en subsidies onverenigbaar verklaard met de gemeenschappelijke markt. Ook de Leidse SP fractie heeft een klacht ingediend.

Leiden Nieuws Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×