Forse daling aantal nieuwe bedrijven in de regio

De regionale economie ontwikkelt zich nog niet positief. Dit blijkt uit de Ondernemerschapsmonitor die KvK DH elk kwartaal uitbrengt. In het 2e kwartaal van dit jaar zijn ruim 3.500 nieuwe bedrijven opgericht in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag (KvK DH) waar ook Leiden onder valt. Het gaat daarbij om dochterondernemingen, nevenvestigingen en nieuwe ondernemingen. In deze periode werden ca. 1800 bedrijven opgeheven, waardoor het saldo positief is. T.o.v. het 2e kwartaal 2008 valt echter een daling (20%) van de aanwas te constateren. Dit komt door een stijging van het aantal opheffingen.

Bestaande bedrijven openden in het 2e kwartaal van 2009 in totaal 1.193 nieuwe dochterondernemingen en nevenvestigingen, iets meer dan in het 2e kwartaal van 2008. Het aantal is met 6% gestegen t.o.v. het overeenkomstige kwartaal van het vorige jaar. Daarmee steekt KvK DH negatief af bij de toename van de 10% die landelijk werd gerealiseerd. Het zijn voornamelijk de 2.353 startende ondernemingen die het positieve saldo hebben opgeschroefd: overigens een daling van 1% (34) t.o.v. dezelfde periode in 2008. Landelijk was sprake van een toename van 5% starters.

Opgeheven
Het aantal bedrijven dat werd opgeheven in het gebied van KvK DH bleek fors meer te zijn t.o.v. vorig jaar. In het 2e kwartaal 2009 werden 1.786 bedrijven opgeheven in het gebied van KvK DH, dat is een stijging van 35% t.o.v. dezelfde periode in 2008. Landelijk nam het aantal opheffingen met 17% toe. In het gebied van KvK DH nam het aantal opheffingen als het gevolg van faillissement met bijna 93% toe t.o.v. het voorgaande jaar.

Aanwas
Per saldo lag de aanwas in het gebied van KvK DH 20% lager vergeleken met het 2e kwartaal van 2008. Landelijk was er nauwelijks een afname van de aanwas. Van de deelgebieden binnen het gebied van KvK DH kwam de relatief laagste daling van de aanwas voor in het Westland (-6%). De Alphense Regio was hier met -36 % de regio met de grootste daling. Dat ligt voornamelijk aan de toename van het aantal opheffingen. Van de branches bij KvK DH vertoonde de sector Bouw de grootste afname. De Horecasector realiseerde de grootste toename van de aanwas, op afstand gevolgd door de sectoren Algemene diensten, Groothandel, Detailhandel en Persoonlijke dienstverlening. Dit zijn de enige sectoren die een toename van de aanwas laten zien.

Nieuws Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×