Ondertekening onderwijsachterstandenbeleid

De Regiegroep Onderwijskansen, peuterspeelzalen, besturen van de Leidse basisscholen, JES Rijnland en de gemeente hebben woensdag de afspraken over het onderwijsachterstandenbeleid 2010-2013 ondertekend. Met dit beleid willen de partijen laten zien dat zij ook de komende jaren het beste uit ieder Leids kind willen halen. Sinds de zomer van 2006 zijn de schoolbesturen en gemeenten samen verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen. In het plan “Onderwijsachterstanden in Leiden 2010 -2013, Het beste uit ieder kind” zijn alle afspraken vastgelegd tussen de schoolbesturen basisonderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Leiden en de gemeente. De Regiegroep Onderwijskansen is daarbij verantwoordelijk voor het bewaken van de doelen en samenhang van het gemeenschappelijke plan.

Het onderwijsachterstandenbeleid moet er toe leiden dat alle kinderen gelijke kansen hebben, dus ook de kinderen die hun schoolcarrière met een achterstand beginnen. Als het om achterstanden gaat richt de aanpak zich niet alleen op de kinderen zelf, maar ook op hun ouders. Het Ministerie van OC&W hanteert de regel “hoe lager de opleiding van ouders, hoe groter de kans op achterstand van het kind.” Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen daarom een gewicht mee. Op basis van dat gewicht ontvangen scholen en gemeenten extra middelen om de achterstanden te bestrijden.

De gemeente Leiden vindt de definitie van het rijk te beperkend, omdat er kinderen zijn die buiten de doelgroep vallen, maar toch een risico op taalachterstand lopen. Leiden neemt ook deze kinderen op in de speciaal te ontwikkelen programma’s en rapporteert hierover aan de overheid.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×