Het voorlopig ontwerp van de Ringweg-Oost (Afbeelding: Gemeente Leiden).

Leiden wil deel Leiderdorp annexeren

Het Leidse College van B&W heeft aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd bestuursdwang toe te passen om Leiderdorp te dwingen alsnog akkoord te gaan met de Ringweg-Oost. “Hetzij door in provinciaal inpassingsplan, hetzij door een grenscorrectie,” zo schrijft het college in een brief aan de provincie en de Leidse gemeenteraad. Wethouder Marc Witteman hoopt dat de bestuurlijke relatie tussen Leiden en Leiderdorp hier niet onder zal lijden. Leiderdorp heeft nog niet gereageerd. Eerder in de procedure waarschuwde Wittemans collega, de Leiderdorpse PvdA-wethouder Glasbeek, ook al voor de doorzettingsmacht van de provincie als de raad niet zou instemmen.

Aanstaande donderdag vindt er in de Leidse raad op verzoek van de VVD een spoeddebat plaats over de Ringweg-Oost. Gisteravond stemde de Leiderdorpse gemeenteraad unaniem tegen de ringweg. “De colleges van Leiden en Leiderdorp hebben jarenlang toegewerkt naar een besluit. Dat het nu zo eindigt is een grote teleurstelling,” reageert de Leidse wethouder Marc Witteman. “We hopen dat een bemiddelingspoging van de provincie uitkomst biedt, maar er lijkt weinig ruimte te zijn. Het college ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan de provincie te vragen in actie te komen.” Witteman stelt dat het Leidse college er alles aan gedaan heeft om de Leiderdorpse raad ertoe te bewegen akkoord te gaan. “Zelfs burgemeester Lenferink heeft gisteravond ingesproken in de Leiderdorpse raad; een unicum.” Het mocht niet baten, uiteindelijk stemde geen enkele fractie in met het voorstel. “Shit,” twitterde de Leidse PvdA-wethouder Witteman toen het voorstel verworpen werd. “Dat is twittertaal voor we zijn zeer teleurgesteld,” vulde hij vandaag aan tijdens een persbijeenkomst op het Leidse stadhuis.

Of de provincie ook inderdaad bereid zal zijn Leiderdorp te dwingen akkoord te gaan is nog maar de vraag. Gedeputeerde Asje van Dijk schreef in november vorig jaar in een brief aan de gemeenten Leiden en Leiderdorp er vanuit te gaan dat als de gemeenteraad onverhoopt niet akkoord zou gaan met de Ringweg-Oost de zogenaamde terugvaloptie doorgaat. Dit is een 2x 1-richtingsvariant. Die zou dan wel gepaard moeten gaan met het verder terugdringen van het autoverkeer in de Leidse binnenstad. Voor het Leidse college is die terugvaloptie nu echter niet aan de orde. “Het nu door de gemeenteraad van Leiderdorp afgewezen voorstel betreft het enige tracé dat op draakvlak van beide gemeenten kan rekenen.”

In de Leiderdorpse raad was het gisteren lang spannend of er toch nog een meerderheid zou ontstaan voor de Ringweg-Oost. Voor het college-voorstel was in elk geval geen meerderheid. CDA en PvdA kwamen met amendementen (waar Leiden wel mee kon leven), maar toen ook die het niet haalde, haakte ook de VVD definitief af. De financiële risico’s zouden te groot zijn. Bovendien vindt de VVD Leiderdorp dat de verkeerseffecten op de rest van het dorp op zijn minst discutabel zijn. “Ook is geen inzicht in de jaarlijkse kosten van onderhoud, een onevenwichtige verdeling van onderhoudskosten van de tunnel, milieu-effecten die er niet om liegen en nog heel veel risico’s die niet zijn afgedekt,” aldus het Leiderdorpse VVD-raadslid Ino Cooijmans. Leiderdorp zou 3,5% van de totale realisatiekosten moeten dragen en 50% van de exploitatie. De aanleg van de Ringweg kost in totaal 165 miljoen euro. De Provincie Zuid-Holland draagt 29 miljoen bij, Leiderdorp 5 en de rest komt voor rekening van Leiden. Cooijmans: “Daar zou Leiderdorp dus haar laatste 5 miljoen aan moeten besteden. Want dat is het geval. Het laatste reservepotje is dan leeg. Mobiliteit is een belangrijk thema, maar dan wel op een financieel verantwoorde manier.

Leiden Regio bestuurskracht


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×