Provincie stelt Leiderdorp ultimatum voor ringweg

Afgelopen vrijdag hebben de burgemeesters en betrokken wethouders van Leiden en Leiderdorp een gesprek gehad met de gedeputeerden Van Dijk, Van Engelshoven-Huls en Veldhuijzen. Daarbij kreeg Leiderdorp tot 16 februari de tijd om alsnog in te stemmen met de aanleg van de Ringweg-Oost. Zuid-Holland wil Leiden en Leiderdorp ruimte geven om op korte termijn zelf een oplossing te bereiken, maar als dat niet lukt neemt de provincie maatregelen. Dat kan door een grenscorrectie of een zogenaamd inpassingsplan.

De provincie wil een spoedige afronding van een positieve besluitvorming vanwege de samenhang met andere belangrijke infrastructurele projecten. Van de zijde van Leiderdorp werd met klem bepleit extra tijd te investeren in een ultieme poging om de zorgen aan de Leiderdorpse kant weg te nemen.
 

Leiden Regio bestuurskracht


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×