D66 zet eerste stap naar brede coalitie

Afgelopen avond hebben de fractievoorzitters van alle 10 partijen die in de Leidse raad zijn gekozen voor het eerst overleg gepleegd over de vorming van de door D66 zo gewenste brede coalitie, bij voorkeur met daarin alle partijen. D66 neemt als grootste partij het voortouw in de onderhandelingen en fractievoorzitter Van Meenen zet in op een zo breed mogelijk gesteunde coalitie. “Alleen dan is het mogelijk om een zeer beperkt collegeprogramma af te sluiten. Daar komt in elk geval wel in te staan dat de RijnGouweLijn er niet komt. Anders doen we zelf niet mee, dat is echt een harde voorwaarde.” Uiterlijk donderdag om 24.00 uur wil Van Meenen de reactie van de andere partijen, maandag wordt verder gesproken.

“Hoe minder partijen er meedoen, hoe groter de verleiding om de boel dicht te timmeren. Ik hoop echt dat het lukt, je moet het onmogelijke proberen, anders verandert er nooit wat in deze stad” aldus Van Meenen na afloop van het overleg. Alleen partijen met minimaal 4 zetels komen in zijn voorstel in aanmerking voor een wethouderspost. Mocht het met die partijen niet lukken om een college te vormen, dan valt D66 terug op een of meer kleine(re) partijen. Die zouden dan bijvoorbeeld ook gezamenlijk een wethouder kunnen leveren.

Er is in elk geval afgesproken om het experiment met de brede coalitie, als die er inderdaad komt, na een jaar te evalueren. “Als het niks oplevert, moeten we er niet mee doorgaan,” aldus van Meenen: “Dan kunnen we altijd nog een traditioneel coalitieakkoord opstellen.”

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×