Pieter de Vries, destijds één van de weeskinderen, en mevrouw J. Schröder-Vos, vriendin van een bewoonsters bij de onthulling van de laatste koffer. Deze staat bij het voormalig Joodse weeshuis aan de Roodenburgerstraat. (Hoofdfoto: Peter Schipper; reportage: Emile van Aelst).

Indrukwekkende onthulling monument omgekomen joden

Ruim 65 jaar na dato is er ter nagedachtenis aan de Joden in Leiden, die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen, een monument opgericht. Onder massale belangstelling werd het monument gisteren onthuld. Dat gebeurde op maar liefst vijf verschillende locaties. Het kunstwerk, met als titel ‘Bagage’, beslaat zes koffers die op vijf verschillende plaatsen in Leiden zijn geplaatst.

De van natuursteen en graffityproof gemaakte koffers zijn geplaatst op historische plekken in de stad: bij het voormalig politiebureau aan de Zonneveldstraat, de hoek Vliet/Molensteeg, Herensteeg/hoek Rapenburg en bij het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat. Ze zijn schijnbaar nonchalant neergezet: zijn ze vergeten? Achtergelaten? Voorbijgangers kunnen hun eigen conclusies trekken.

Alle locaties werden gisteren opeenvolgend bezocht door een almaar uitdijend gezelschap van vele honderden belangstellenden. Er waren vertegenwoordigers van de Joodse gemeente in Leiden, van de gemeente(raad), buurtbewoners en bekende Leidenaren. Maar ook speelden tientallen leerlingen van basisscholen Lucas van Leyden en Haanstra een grote rol in het geheel: zij lazen (soms zelfgemaakte) gedichten voor, zongen of musiceerden. Voor beide scholen geldt dat zij de koffers ‘adopteren’ en deze in de toekomst in de gaten zullen houden.

De plechtigheid nam vele uren in beslag en was indrukwekkend. Vele aanwezigen waren duidelijk geëmotioneerd. Eén van de koffers werd onthuld door de heer Rozemeijer, wiens vader een van de weinige politiemannen was die weigerde aan de razzia’s in Leiden mee te werken. Mevrouw J. Schröder, destijds vriendin van één van de weeskinderen, mocht het doek van de laatste koffer (bij het voormalig Joodse Weeshuis) wegtrekken.

Het monument, vervaardigd door de Israëlische kunstenaar Ram Katzir, werd financieel onder andere mogelijk gemaakt door de gemeente, de Stichting Internationale Herdenking Leidens Ontzet, Fonds 1818 en Leidse burgers.

Rondom het monument is een educatief programma samengesteld voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio.

Cultuur Leiden Bagage


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×